Skip to main content

EI vill underlätta utbyggnaden av laddstolpar för elbilar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:14 CET

Ändra reglerna så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som idag överlämnas till regeringen.

På många platser är det idag endast elnätsföretag som får bygga nät av laddstolpar. För att snabba på utbyggnaden av nödvändig laddinfrastruktur och främja användningen av elfordon föreslår Energimarknadsinspektionen att det snarast möjligt införs ett undantag från kravet på nätkoncession för nät som uteslutande är avsett för att förse bilar med el.

- Med ett förenklat regelverket kan vi snabba på utbyggnaden av laddstolpar, vilket skulle underlätta för de konsumenterna som väljer en elbil, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

En förutsättning för att undantaget från kravet på nätkoncession ska gälla är att nätet utgör en funktionell enhet, till exempel en sammanhängande parkeringsplats.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Roger Husblad, avdelningschef, 016-16 27 60
Erik Blomqvist, jurist, 016-16 27 77
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Elpriskollen har alltid en aktuell och heltäckande bild av elprisutvecklingen eftersom alla elhandlare enligt lag är skyldiga att rapportera sina priser och villkor till Energimarknadsinspektionen. Tjänsten drivs på uppdrag av regeringen i syfte att få fler konsumenter att bli aktiva på elmarknaden. Fler konsumenter som kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal pressar elhandlarna att erbjuda lägre priser, attraktivare avtalsformer och bättre service.