Skip to main content

Ekfors Kraft föreläggs vite på 1 miljon kronor per vecka

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 15:32 CEST


Ekfors Kraft AB föreläggs att omgående återinkoppla och överföra el till Mattila norra pumpstation, Karungi vattenverk, Karungi skola och Korpikylä pumpstation i Haparanda kommun.

- Efter att ha försökt förmå parterna att fivilligt lösa situationen kan vi konstatera att förutsättningar för det saknas. För att säkra kommuninvånarnas tillgång till viktiga samhällsfunktioner har vi därför förelagt Ekfors Kraft att omedelbart återinkoppla elen, säger Göran Morén, chefsjurist på Energimarknadsinspektionen.

Föreläggandena är förenade med vite om sammanlagt 1 miljon kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandena inte följs.

Bakgrunden är att Ekfors Kraft den 6 september 2010 stängde av elen till Mattila norra pumpstation, Karungi vattenverk, Karungi skola och Korpikylä pumpstation.

Föreläggandena i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information:
Göran Morén, chefsjurist, 016-16 27 11
Hanna Abrahamsson, biträdande chefsjurist, 016-16 27 38
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.