Skip to main content

Elavbrotten fortfarande för många och för långa

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:22 CEST

Trots omfattande investeringar är elavbrotten fortfarande för många och för långa. Problemen är störst på landsbygden. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som överlämnas till regeringen idag. I rapporten finns avbrottsstatistik för samtliga Sveriges elnätsföretag.
- Mycket återstår att göra innan elnätsföretagen fullt ut uppfyller ellagens krav på god leverenssäkerhet. Vi kommer nu att gå vidare och granska de företag som systematiskt har flest och längst avbrott, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Sveriges 170 elnätsföretag är enligt ellagen skyldiga att överföra el av god kvalitet. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och har i rapporten tittat på hur företagens leveranssäkerhet utvecklats mellan åren 1998 och 2007.

I rapporten konstateras att det finns stora skillnader mellan framför allt tätort och glesbygd. Samtidigt som leveranssäkerheten är förhållandevis hög i tätorterna med omkring 0,25 avbrott per kund och år har glesbygdsnäten ett betydligt sämre utfall med 1-2 avbrott per kund och år. Den sammanlagda längden på avbrotten varierar också kraftigt. En elkund i tätort drabbas varje år av sammanlagt 20-25 minuter avbrott per år medan en kund i glesbyggd drabbas av 100-400 minuter avbrott per år.

Vad gäller regionnäten, som binder samman de lokalnät som alla konsumenter är anslutna till, finns fortfarande relativt stora störningar på de lägre spänningsnivåerna. Däremot har leveranssäkerheten förbättrats för de högre spänningsnivåerna, framför allt tack vare trädsäkringsåtgärder.

De omfattande investeringar som genomförts av elnätsföretagen efter stormen Gudrun för att uppfylla ellagens krav på att inga elavbrott från år 2011 får vara längre än 24 timmar har ännu inte fått genomslag i statistiken. Detta gäller i första hand landsbygden.

Vidare kan det konstateras att elnätsföretagen betalade ut 49 miljoner kronor i avbrottsersättning under 2006 och 910 miljoner kronor under 2007. Under 2007, då många nät drabbades av stormen Per, varade runt 5 procent av alla avbrott längre än 12 timmar.

Rent allmänt kan sägas att samhällets behov av säker tillgång till el av god kvalitet ökat under den granskade perioden. Inom industrin finns avancerade elektroniska tillverkningsprocesser där ett elavbrott kan skapa stora kostnader. Även inom hushållen har kraven på leveranssäkerhet ökat i takt med att bland annat IP-telefoni och hemsjukvård blivit vanligare.

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet från www.ei.se
För mer information kontakta:
Rémy Kolessar, avdelningschef, 016-16 27 80
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.