Skip to main content

Elavbrotten kostar samhället miljardbelopp

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 06:34 CET

Det är de stora elnätsföretagen Vattenfall, Fortum och E. ON som har störst problem med långa elavbrott, visar rapporten Leveranssäkerheten i elnätet 2012 som Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerar idag. Rapporten visar på stora skillnader i leveranssäkerhet över landet och en utveckling där leveranssäkerheten successivt förbättras i glesbygden samtidigt som den tycks försämras i flera tätorter.

Skillnaderna i leveranssäkerhet mellan olika nätföretag är stora men kan även vara stora inom ett och samma nätföretag. Det finns exempel på geografiskt angränsande områden där samma nätföretag har hög leveranssäkerhet i ett område och låg i ett annat. Enligt de kartläggningar som Ei genomförde 2008 och 2010 förbättras leveranssäkerheten succesivt i glesbygden. Samtidigt kvarstår stora behov av att vädersäkra näten och leveranssäkerheten tycks försämras i flera tätorter.

– Rapporten visar en oroväckande trend för avbrotten i tätorter och det kommer vi att följa upp i vår tillsyn. Överlag kan man konstatera att skillnaderna i leveranssäkerhet är omotiverat stora såväl mellan olika nätföretag som inom olika nätföretag, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Elnätföretagens förutsättningar regleras av de krav som finns i ellagen. Kunderna ska inte drabbas av avbrott som är längre än 24 timmar, men trots det fick närmare 3000 kunder vänta i mer än 24 timmar på att få strömmen tillbaka under 2012.

Rapporten visar vilka elnätsföretag som hade flest och längst elavbrott 2012.

Vattenfall toppar listan, både vad gäller antalet avbrott och antalet avbrott som var längre än 24 timmar.

Ei uppskattar att samhällets kostnader för avbrotten under 2012 var närmare 1 miljard kronor.

Rapporten i sin helhet finns för nedladdning på hemsidan www.ei.se

För mer information kontakta:

Kenny Granath, tel. 016-16 25 28