Skip to main content

​En faktura istället för två på framtida nordisk elmarknad

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 10:32 CEST

​På en gemensam nordisk slutkundmarknad för el ska kunderna bara behöva ha kontakt med ett företag. Visionen är också att elhandelsföretagen ska sköta all fakturering, det vill säga för både elhandel och elnät. Det framgår av en rapport som de nordiska tillsynsmyndigheterna idag överlämnat till energiministrarna.

Från och med år 2015 ska alla elkunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland fritt kunna välja elhandelsföretag över nationsgränserna. Nu har Energimarknadsinspektionen, tillsammans med sina nordiska motsvarigheter inom NordREG, tagit fram en rapport som i detalj beskriver hur denna marknad ska bli verklighet.

Enligt NordREG kommer elhandelsföretagen att få en mer central roll gentemot kunderna, medan elnätsföretaget får en mindre synlig roll än idag. Det blir i första hand elhandelsföretaget som kunderna kontaktar i frågor om förbrukning, flytt och leverantörsbyten. Visionen är också att elhandelsföretagen ska sköta all fakturering, det vill säga både för elhandel och för elnät.

Frågor som uteslutande rör nätverksamheten, såsom elavbrott och anslutning, bör dock fortsatt hanteras av nätföretaget.

Den 25 oktober kommer rapporten att diskuteras vid de nordiska energiministrarnas möte i Köpenhamn.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:

Marielle Liikanen, jurist, 016 – 16 27 46

Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.