Skip to main content

Energimarknadsinspektionen föreslår ny högspänningsledning i Härryda

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:09 CET

Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår att Svenska Kraftnäts får tillstånd att bygga och använda en ny 400 kV ledning mellan stamnätsstationerna Stenkullen och Lindome i Västra Götalands län. Det framgår av ett yttrande till regeringen.
Energimarknadsinspektionen gav Svenska Kraftnät tillstånd för ledningarna i juni 2005. Koncessionen var dock beroende av att en detaljplan i Härryda kommun ändrades för att göra plats för ledningen. Planändringen kom inte till stånd och regeringen överlämnade därför ärendet till inspektionen för fortsatt handläggning.

EI tillstyrker nu återigen Svenska Kraftnäts ansökan sedan Härryda kommun genomfört den nödvändiga planändringen.
Ledningen har väckt motstånd eftersom den kommer att dras genom Härskogen som är ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Liksom i sitt tidigare yttrande bedömer Energimarknadsinspektionen att den föreslagna sträckningen är den lämpligaste att genomföra.

Yttrandet i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.
För mer information kontakta:
Hans Olander, avdelningschef, 016-16 27 78
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42
Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för www.epriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.