Skip to main content

Extrema höjningar för elnätskunderna

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:51 CET

Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping idag om elnätsföretagen avgifter kommer att få helt orimliga konsekvenser för elnätskunderna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen. Domstolen har helt och hållet gått på företagens linje och menat att regelverket inte gett utrymme för de begränsningar i avgifterna som Ei gjort. Det visar på behovet av skärpt lagstiftning. Vi kommer självklart att överklaga domarna. 

– Dagens beslut innebär att företagen ges möjlighet att ta ut 196 miljarder i elnätsavgifter, vilket innebär att elnätskunderna kan komma att drabbas av höjningar på uppemot 50 procent, säger Anne Vadasz Nilsson. Det är absurt att det finns utrymme att tolka regelverket så att det uppstår skillnader på över fyrtio miljarder kronor, summor som kunderna retroaktivt kan tvingas betala via elräkningen.

Energimarknadsinspektionen har därför lämnat ett förslag till regeringen om en tydligare och mer detaljerad reglering kring elnätsavgifterna. Det nya regelverket behöver komma på plats inför nästa tillsynsperiod som börjar 2016.

 – Som systemet är utformat idag har företagen allt att vinna på att överklaga utan att de behöver riskera något, säger Anne Vadasz Nilsson. Det är orimligt med en så otydlig lagstiftning att grundläggande principer om hur elnätsavgifterna ska sättas måste avgöras i domstol.

Bakgrundsfakta

Elnäten är naturliga monopol, eftersom det skulle vara samhällsekonomiskt ineffektivt att bygga parallella nät. Elnätsavgifterna granskas av Ei, genom att det på förhand sätts en ram för företagens intäkter. Varje tillsynsperiod omfattar fyra år och den första perioden avser 2012-2015. Företagen ansökte totalt om 183 miljarder i intäktsramar. Detta motsvarar en ökning av avgifterna med 30-40 procent jämfört med perioden 2006-2009. 

Energimarknadsinspektionens beslut begränsade intäktsramarna till ca 150 miljarder kr sammanlagt. Detta motsvarar en årlig ökning av elnätsavgifterna på 2 procentper år. 96 av de ca 180 besluten överklagades till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrättens beslut innebär att företagen får rätt att ta ut 196 miljarder av kunderna, vilket är mer än företagen ansökt om. Rättsprocesserna har pågått i drygt två år. Domarna från förvaltningsrätten kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping.


Kontakta oss

Ranald MacDonald Presskontakt 016-16 27 93