Skip to main content

Fler prisområden får elmarknaden att fungera bättre

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:30 CEST

Energimarknadsinspektionen (EI) välkomnar de nordiska energiministrarnas initiativ att dela in den nordiska elmarknaden i fler prisområden. Att Sverige under delar av året får olika elpris i olika delar av landet kommer på sikt att få marknaden att fungera bättre.

De nordiska energiministrarna ger systemoperatörerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland i uppdrag att dela in den nordiska elmarknaden i ytterligare elspotområden. Det kan innebära att Sverige delas in i två eller tre områden. Norge består redan av tre områden och Danmark av två. Sverige och Finland utgör idag ett område vardera.

- Att i vissa situationer ha olika elpriser i olika delar av landet är ett marknadsmässigt och effektivt sätt att hantera överföringsbegränsningar i stamnätet, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Förändringen innebär sannolikt att priset i norra Sverige blir lägre än i södra Sverige när överföringskapaciteten från det vattenkrafttäta Norrland inte är tillräcklig för att klara marknadens behov av el i södra Sverige.

Det är dock för tidigt att säga om det kommer att påverka de avtal som elhandlarna erbjuder konsumenterna. Det är avgörande att också relativt små och oberoende elhandlare även fortsättningsvis har möjlighet att erbjuda konsumenter i hela landet el till konkurrenskraftiga priser.

- Det är mycket viktigt att förslaget kan införas utan att konkurrensen på elmarknaden påverkas negativt, säger Yvonne Fredriksson.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, avdelningschef, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.