Skip to main content

Förenklad bild i SVT Rapport

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:48 CET

SVT Rapport ger en förenklad bild av elnätsföretagens avgifter. Självklart ska priserna hållas så låga som möjligt, men inte på bekostnad av leveranssäkerheten. Elnäten är en viktig infrastruktur som måste fungera för att kunderna ska ha säker tillgång på el, säger generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Elnätsverksamheten i Sverige är ett monopol och för att företagen inte ska ta ut överpriser, så regleras deras avgifter noggrant. Energimarknadsinspektionen (EI) granskar samtliga elnätsföretag varje år och tillåter inga oskäliga höjningar av avgifterna.

– Jag har full förståelse för att kunderna har regerat på elnätshöjningarna, men de kommer efter i stort sett tio års oförändrade elnätspriser, säger Yvonne Fredriksson.

Under 2008 och 2009 höjde företagen sina avgifter med i genomsnitt 13 procent. Vinsterna för elnätsföretagen i Sverige 2009 var cirka 3 miljarder före skatt. Det är förstås en stor summa, men den måste sättas i relation till att näten och anläggningarna som helhet är värda 100 miljarder och att elnätsverksamheten omsätter 24 miljarder varje år i vårt land.

Elnätsbolagens höjningar de senaste åren har varit nödvändiga för att öka leveranssäkerheten och förstärka stamnäten. Efter stormen Gudrun år 2005 skärpte riksdagen kraven på nätföretagen vad gäller elavbrott. Andra orsaker är kraven på att klara klimatmålen och kunna ta emot mer vindkraft. Bara på de senaste åren har 40 miljarder investerats i lokalnäten.

För en normal villakund är nätavgifterna ungefär en femtedel av den totala elkostnaden. Den största delen av elpriset är själva elen och skatterna. Om man tvingade elnätsföretagen att minska sina vinster med hälften, så skulle en villakund bara få 40 kronor mindre i elnätsavgift i månaden.

Eftersom EI i nuläget granskar elnätsavgifterna i efterhand är granskningen av 2010 års avgifter inte avslutad. Om det visar sig att företagen har tagit ut för mycket under 2010, så kommer de att få betala tillbaka.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreteare, 016-16 27 42