Skip to main content

Högsta elexporten på fyra år

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:17 CET

​Den högsta elexporten på fyra år samtidigt som förra vinterns turbulens och tidvis extrema priser fortsatte att ge efterdyningar. Så beskrivs utvecklingen på elmarknaden i Energimarknadsinspektionens senaste halvårsrapport.

Sverige var det enda landet i Norden som nettoexporterade kraft under perioden april till september 2010. Nettoexporten uppgick till 6,2 TWh, vilket kan jämföras med sommarhalvåret förra året då Sverige nettoimporterade 0,6 TWh. Exporten var den största på fyra år och gick främst till Norge och Finland.

Perioden inleddes med låga nivåer i vattenmagasinen eftersom en stor del av vattenkraften använts för att möta förra vinterns efterfrågan. Samtidigt gjorde en återhämtning i ekonomin att efterfrågan på el ökade, vilket bidrog till att priserna hölls på en förhållandevis hög nivå. Spotpriset på Nord Pool var i genomsnitt 421 kronor per MWh. Motsvarande period förra året var spotpriset 369 kronor per MWh. Villakunder med elvärme betalade i genomsnitt cirka 1 000 kronor mer än under sommarhalvåret 2009.

Svenska Kraftnäts beslut att i november 2011 dela in Sverige i fyra elområden med periodvis olika elpris påverkade slutkundsmarknaden under 2010. Flera elhandlare började sälja fastprisavtal med en prisjusteringsklausul som innebär att priset kan ändras vid införandet av elområden. Några elhandlare slutade att sälja fastprisavtal i södra Sverige medan andra sålde fastprisavtal till ett lägre pris i de tre nordligaste elområdena.

I rapporten konstaterar EI också att elmarknaden ständigt förändras. Priserna är generellt högre idag än vad de var för tio år sedan, bland annat till följd av högre bränslekostnader och systemet med utsläppsrätter som gjort det dyrare att producera el. För kunderna är det samtidigt enklare att jämföra och byta elhandlare. Elmarknaden kommer att fortsätta att förändras och utvecklas. Utöver nya elområden medför en ökad andel vindkraftproduktion nya förutsättningarna för elproduktionen. Även det pågående införandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att märkas för kunderna.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från www.ei.se.

För mer information kontakta:
Elin Söderlund, analytiker, 016-16 27 63
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.