Skip to main content

Kylan pressar upp elpriset på nytt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:09 CET

Kyla, låg kapacitet i kärnkraftverken och låga nivåer i vattenmagasinen får återigen elpriset att stiga kraftigt. Under måndagen blir dygnsmedelpriset på Nord Pool 5 kronor per kWh. Under enstaka timmar stiger priset till nästan 14 kronor.
Att spotpriset på Nord Pool stiger kraftigt under måndagen beror i huvudsak på följande faktorer:

• Det kalla vädret leder till ökad förbrukning. Vädret är just nu cirka 5 grader kallare än normalt i södra Skandinavien och 10 grader kallare än normalt i norra Skandinavien.
• Flera kärnkraftverk är fortfarande ur produktion eller går med reducerad effekt. Under måndagen var tillgängligheten i kärnkraftverken 61 procent. Forsmark 2 kör med reducerad effekt på grund av vibrationsproblem. Oskarshamn 3 är tillfälligt nere på grund av att ett av anläggningens säkerhetssystem behöver åtgärdas. Oskarshamn 3 planeras vara tillbaka i drift den 25 februari. Ringhals 1 och 2 är ur produktion för revision. Ringhals 2 har planerad återstart den 28 februari men kommer vid återstarten köra på reducerad kapacitet de första tio dagarna.
• Nivåerna i vattenmagasinen är låga. Den normala magasinfyllnadsgraden för Sverige den här tidpunkten på året brukar vara runt 50 procent. Nu ligger den på drygt 30 procent.

Det är i första hand stora förbrukare inom den elintensiva industrin som påverkas av de höga priserna på Nord Pool under enskilda timmar eller dagar. För hushållskunder med avtal om rörligt pris innebär pristopparna på Nord Pool att månadsmedelpriset på börsen höjs, vilket i sin tur höjer elpriset något för dessa kunder.

- Hur konsumenter med rörligt elpris påverkas vet vi först i slutet av februari eftersom det rörliga elpriset sätts utifrån det genomsnittliga dygnsmedelpriset för hela månaden, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Som det ser ut nu kan vi dock förvänta oss att det rörliga priset stiger med runt 20 öre jämfört med januari.

Det konsumenterna kan göra för att minska sina elkostnader är att försöka minska sin elförbrukning så gott det går, men också att se över sitt elavtal. De kunder som inte sett över sitt avtal på länge kan spara flera hundralappar i månaden på att jämföra priser och välja ett billigare avtal.

Det är tredje gången under den senaste vintern som dygnsmedelpriset stiger kraftigt på Nord Pool. Den 17 december 2009 blev dygnsmedelpriset 2 kronor och 61 öre per kWh och den 9 januari 2010 blev det 3 kronor och 4 öre per kWh. Det rörliga pris som konsumenterna fått betala under vintern har dock inte varit extremt högt. Under både december och januari var de rörliga priserna lägre än under september 2008.
För mer information kontakta:
Tommy Johansson, avdelningschef, 016 – 16 27 25
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42