Skip to main content

Nordiska tillsynsmyndigheter tillbakavisar uppgifter i DN

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:48 CEST

Krav på att låta oberoende forskare ta del av hur priserna sätts på NordPool har varit en röd tråd genom vinterns debatt om elpriserna. Det skulle kunna bidra till att minska riskerna för prismanipulation eftersom forskarna då skulle kunna upptäcka ifall sådant förekommit. Men de slutsatser som Institutet för Näringslivsforskning (IFN) idag framför på Dagens Nyheters debattsida är deras egna och bygger inte på den analys som de nordiska energireglerarna genomför. NordREG har absolut inte påstått att Statnett medvetet skulle ha överdrivit sina prognoser.

Två forskare från Institutet för Näringslivsforskning har dragit långtgående slutsatser från en promemoria, som NordREG skickat till de nordiska energiministrarna inför deras möte den 25 oktober. Den rapport som Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hänvisar till i Dagens Nyheter den 1 oktober är en promemoria från NordREG, som är de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation. Energimarknadsinspektionen företräder Sverige i NordREG.

NordREG har tagit initiativ till en analys av orsakerna bakom elprischockerna i vintras och kommer att publicera resultatet av denna studie innan årsskiftet. De nordiska energiministrarna har bett om preliminära slutsatser och NordREG har i en promemoria pekat ut några faktorer som bör analyserar närmare, däribland just den stora skillnaden mellan prognoserna över efterfrågan och den faktiska förbrukningen.

Från NordREGs sida menar vi att det är viktigt att olika synpunkter kommer fram. Vi välkomnar dem och har bjudit in företrädare för forskning och för olika intressentgrupper till ett seminarium den 12 oktober för att diskutera de slutsatser NordREG dragit i den aktuella promemorian. Vi avvisar dock bestämt påståendet att Statnett medvetet skulle ha överskattat efterfrågan. Det är inget som sägs i vår rapport och det finns ingen grund idag för att påstå att så har varit fallet.

De preliminära rekommendationer som NordREG överlämnat till energiministrarna är att särskilt vissa åtgärder bör studeras närmare. Det handlar om åtgärder för att öka transparensen, främja en ökad flexibilitet i kundernas efterfrågan, se över indelningen i elprisområden samt förbättra tillgängligheten hos viktiga produktionsanläggningar.

I styrelsen för NordREG sitter generaldirektörerna Yvonne Fredriksson (Sverige), Finn Dehlbæk (Danmark), Asta Sihvonen-Punkka (Finland), Marit Fossdal Lundteigen (Norge), Ivar Thorsteinssen (Island).

För mer information kontakta:
Yvonne Fredriksson, generaldirektör, 016-16 27 02
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.