Skip to main content

Nu ska hushållens elmätare läsas av varje månad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:53 CEST


Från och med idag ska hushållens elmätare läsas av varje månad. Reformen gynnar elkunderna och har inneburit stora investeringar för elnätsföretagen som bytt ut samtliga elmätare för att klara det nya kravet.

- Nu får företagen möjlighet att fakturera efter faktisk förbrukning. Vi hoppas att företagen så fort som möjligt kommer att erbjuda denna service till kunderna, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Från den 1 juli 2009 är elnätsföretagen skyldiga att en gång i månaden läsa av alla elmätare hos landets 5,2 miljoner elkunder. Tidigare skulle dessa elmätare läsas av minst en gång per år. Det nya kravet gäller elmätare med en säkring på upp till 63 ampere.

- Vi kommer säkert att se vissa anpassningsproblem inledningsvis för både kunderna och företagen. Eftersom den här reformen är så viktig för elmarknaden är det centralt att inkörningstiden blir kort så att kunderna snabbt kan dra nytta av reformen, säger Tommy Johansson.

Reformen har inneburit stora investeringar för landets 170 elnätsföretag. För att kunna möta kravet har företagen installerat fjärravlästa elmätare som varje månad automatiskt överför information om kundernas elanvändning via mobilnätet, elnätet eller med hjälp av radioteknik. Branschorganisationen Svensk Energi uppskattar att det kostat företagen mellan 10 och 15 miljarder kronor att byta ut alla elmätare.

Energimarknadsinspektionen ansvarar för att övervaka att elnätsföretagen följer de nya reglerna om månadsvis avläsning.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, avdelningschef, 016-16 27 25
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för www.elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.