Skip to main content

Ny tjänst ger el- och gaskunderna svar på sina vanligaste frågor

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:37 CEST

Energimarknadsinspektionen (EI) lanserar idag en ny tjänst på webbsidan med frågor och svar för landets el- och naturgaskunder. Frågorna handlar om allt ifrån vilka rättigheter konsumenterna har till vilken information som bör finnas på fakturan eller hur det går till att byta el- eller gashandelsföretag.

- Vi är övertygade om att konsumenter som hamnar i en tvist, eller bara har svårt att förstå dessa ibland komplicerade marknader, kommer att ha stor nytta av tjänsten, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Det är regeringen som gett EI i uppdrag att ta fram och offentliggöra en lista med vanliga frågor och svar. Ursprungligen kommer initiativet från EU i syfte att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. Tanken är att listan ska få fler konsumenter att bli medvetna om sina rättigheter.

Energimarknadsinspektionen har genomfört uppdraget med att ta fram informationen i samarbete med Konsumentverket. Dessutom har synpunkter inhämtats från Konsumenternas elrådgivningsbyrå, Konkurrensverket, Energimyndigheten, Svensk Energi och Svenska Gasföreningen.

Listan med frågor och svar kommer att hållas aktuell för att hela tiden kunna vara ett bra stöd för konsumenterna. Den ligger på Energimarknadsinspektionen webbsida och har adress: www.ei.se/toppmenyn/Fragor-och-svar/

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, avdelningschef 016-16 27 25
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.