Skip to main content

Nytt verktyg för att granska fjärrvärmeföretagens verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 11:58 CEST

Samtliga 220 fjärrvärmeföretag i Sverige är skyldiga att rapportera in uppgifter om sin verksamhet till Ei. Fjärrvärmekollen är ett steg mot ökad öppenhet av Ei:s övervakning.  Vi vill bland annat att informationen ska öka transparensen och vara ett stöd vid till exempel avtalsförhandlingar för fjärrvärmekunderna.

- Vi hoppas att fastighetsägare och andra nu får ett verktyg för att ta fram till exempel underlag inför en förhandling, säger Katarina Abrahamsson, samordnare för fjärrvärme.

På Fjärrvärmekollen visar Ei en sammanställning av fjärrvärmeföretagens årsrapporter och rapporter för respektive prisområde. Redovisningen omfattar både ekonomiska siffror och uppgifter om drift- och affärsförhållanden.

Fjärrvärmekollen hittar du via denna länk: http://www.ei.se/sv/start-fjarrvarmekollen/?query=

För mer information
Katarina Abrahamsson, fjärrvärmesamordnare 016-16 27 49
Presskontakt, Ranald MacDonald 016 – 16 27 00

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.