Skip to main content

Oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser utsedda

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:50 CET

Energimarknadsinspektionen (EI) har nominerat Lars Rekke och Jan Magnusson till oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser. De tillträder i mars och ska bland annat övervaka att det inte sker något otillåtet informationsutbyte mellan kärnkraftverkens ägare.

I en rapport till regeringen presenterade EI i slutet av förra året ett antal åtgärder som ska öka insynen och övervakningen på elmarknaden. Ett särskilt fokus låg på kärnkraften som samägs av Sveriges tre största elproducenter, E.ON, Fortum och Vattenfall.

Under arbetet med rapporten enades ägarna till kärnkraftverken om gemensamma branschetiska regler för informationsutbyte i kärnkraftsbolagens styrelser. Efter en överenskommelse med EI erbjöd bolagen möjlighet för oberoende observatörer att delta på styrelsemötena för att övervaka att de branschetiska reglerna följs.

EI nominerar observatörerna som kommer att följa hur de branschetiska reglerna efterlevs. Bolagen ska också lämna en årlig rapport till EI.

Lars Rekke var generaldirektör på Luftfartsverket 2001-2010. Han ledde ministerrådet för energi och industri under Sveriges EU-ordförandeskap 2001 och var 1994-2001 statssekreterare på Socialdepartementet, Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet. Lars Rekke kommer att vara observatör i OKG AB och Ringhals AB.

Jan Magnusson är generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning. Han har tidigare varit regeringens förhandlare rörande samägandet av de svenska kärnkraftverken. Under perioden 1998-2007 var Jan Magnusson generaldirektör för Svenska kraftnät. Han har även varit chef för FoU-verksamheten och ställföreträdande generaldirektör vid Statens energiverk. Jan Magnusson kommer att vara observatör i Forsmark Kraftgrupp AB.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.