Skip to main content

Risk för nya gaskonflikter mellan Ukraina och Ryssland

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:34 CEST

 

Gaskonflikten mellan Ukraina och Ryssland kan flamma upp på nytt. Risken för att Sverige drabbas av avbrott i gasleveranserna är för närvarande mycket liten. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som publiceras idag.

Efter att Ukraina vägrat gå med på en marknadsanpassning av gaspriset stängde Ryssland vid årsskiftet av leveranserna av naturgas till Ukraina. Då Ukraina även är transitland för den ryska exporten av gas till EU fick det allvarliga konsekvenser för en rad europeiska länder. EU är beroende av naturgas och täcker en fjärdedel av sitt behov genom import från Ryssland.

Konflikten löstes, men det ansträngda ekonomiska läget och den instabila inrikespolitiska situationen i Ukraina gör att risken för att en ny konflikt flammar upp är överhängande.

I rapporten konstateras samtidigt att Sverige endast skulle beröras marginellt av en ny gaskonflikt. Den svenska importen av naturgas sker via ledningar genom Danmark och berörs inte direkt av ett eventuellt stopp i gasleveranserna österifrån genom Ukraina. Gasen i det svenska naturgasnätet i Skåne och längs västkusten kommer främst från gasfält i Nordsjön som exploateras av Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Norge. Det är en gasproduktion som fortsätter, oberoende av gaskonflikter i östra Europa.

EU har tagit upp frågan om hur medlemsstaterna ska kunna samarbeta och hjälpa varandra med gasleveranser vid en framtida större gaskonflikt. För närvarande tillåter befintlig infrastruktur endast begränsade sådana insatser, främst på grund av otillräcklig överföringskapacitet mellan länderna.

Just bristerna i infrastrukturen, och de begränsade möjligheterna att leverera den gas Sverige importerar via Danmark vidare till andra delar av Europa, innebär att sannolikheten i dagsläget är mycket liten att Sverige skulle påverkas av eventuella fortsatta gaskonflikter mellan Ryssland och Ukraina.

För mer information kontakta:
Lennart Göhl, rapportförfattare, 016 - 16 27 64
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 - 16 27 42

Ladda ner rapporten " Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina
vid årsskiftet 2008/2009"