Skip to main content

Slutligt beslut om tvångsförvaltning av Ekfors

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 17:17 CET

Förvaltningsrätten har idag slutligt beslutat att Ekfors Krafts elanläggning ska tvångsförvaltas. Advokaten Johan Gullesjö har utsetts till tvångsförvaltare.

Den 30 september 2010 fattade förvaltningsrätten ett tillfälligt beslut om tvångsförvaltning av Ekfors. Idag har förvaltningsrätten avgjort målet slutligt. Det slutliga beslutet kan överklagas till kammarrätten men gäller omedelbart.

Beslutet innebär att det är tvångsförvaltaren Johan Gullesjö som ansvarar för den dagliga driften och förvaltningen av Ekfors elanläggning. Kunder och andra som har frågor angående förvaltningen, exempelvis anslutningar och betalning av fakturor, ska vända sig till tvångsförvaltaren. Tvångsförvaltaren har skapat en hemsida med information till Ekfors kunder på www.ekfors.info

Tvångsförvaltaren ska så snart som möjligt och senast inom tre månader lämna in en plan över förvaltningen till förvaltningsrätten. Planen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som krävs för att undanröja de missförhållanden som har föranlett tvångsförvaltningen, hur åtgärderna ska genomföras och vilken tid som krävs för detta.

För mer information kontakta:
Göran Morén, chefsjurist, 016-16 27 11
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42