Skip to main content

Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 15:26 CEST

Hur många mil ledning består det svenska elnätet av? Hur såg elprisernas utveckling ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare har vi egentligen i Sverige?

De svaren och många fler hittar du i rapporten "Sveriges el- och naturgasmarknad" . Rapporten ger en översiktlig och lättillgänglig bild av utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2011 och är framtagen av EI  i enlighet med rapporteringskraven i el- och naturgasmarknadsdirektiven.