Skip to main content

Tillfällig spänningshöjning ska säkra elförsörjningen i Åreregionen i vinter

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 10:05 CEST

Den planerade förstärkningen av högspänningsledningen mellan Järpströmmen i Jämtland och norska gränsen försenas. För att säkra elförsörjningen i bland annat Åreregionen under kommande vinter tillåter Energimarknadsinspektionen (EI) därför Svenska Kraftnät att tillfälligt höja spänningen på den befintliga ledningen.
Regeringen gav för två år sedan Svenska Kraftnät tillstånd att bygga en 400 kV ledning vid sidan om den befintliga 275 kV ledningen mellan Järpströmmen och norska gränsen. Den nya planerade ledningen är av stor betydelse för elförsörjningen av mellersta Norge, västra Jämtland och Åredalen.

Bygget har nu försenats på grund av oväntade problem med berggrunden. Att under kommande vinter enbart förlita sig på den nuvarande ledningen skulle medföra mycket negativa konsekvenser for driftsäkerheten i både Sverige och Norge.

EI har därför beslutat att ge Svenska Kraftnät tillstånd att tillfälligt höja spänningen på den befintliga ledningen till 400 kV. Beslutet innebär att en 400 kV förbindelse mellan Sverige och Norge kommer att kunna tas i drift i oktober 2009.

Svenska Kraftnät kommer att bygga klart den försenade ledningen under vintern 2009/2010.
För mer information kontakta:
Hans Olander, avdelningschef, 016-16 27 78
Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för www.elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.