Skip to main content

Tioårsplan för investeringar i de europeiska stamnäten klar

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 15:20 CEST

Vartannat år gör de europeiska stamnätsföretagens organisation, ENTSO-E, en gemensam tioårsplan över de investeringar som de förväntas göra i stamnäten.

Planen, som heter Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) 2012, finns på ENTSO-E:s webbplats.

Syftet med planen är att samordna:

  • investeringar för att möta EU:s miljö- och klimatmål
  • behovet av nya förnyelsebara produktionskällor
  • eventuella förändringar av konsumtionsmönster inom EU och medverka till en gemensam europeisk marknad.

För Sveriges del innebär planen att de investeringar som Sveriges stamnätsoperatör, Svenska kraftnät, föreslagit i sin treårsplan nu ingår i en europeisk plan. Samtidigt har ENTSO-E också börjat med arbetet med nästa plan, TYNDP 2014.