Skip to main content

Var sjätte kund har ett onödigt dyrt elavtal

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:00 CET

Många kunder har inte gjort ett aktivt val av elavtal och hamnar därför automatiskt på marknadens dyraste avtal, ett så kallat anvisningsavtal. Kunderna hamnar främst på de dyra avtalen i samband med att de flyttar och de stannar också onödigt länge på avtalsformen. Det visar en kartläggning som Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort.

Systemet med anvisningsavtal leder till oönskade effekter visar Ei:s kartläggning. Systemet finns för att även de kunder som inte aktivt väljer avtal ska få el. Antalet kunder som har anvisade avtal har minskat, men var sjätte kund har fortfarande ett anvisningsavtal. Gapet i pris mellan det anvisade priset och priser på andra elavtal ökar också. Ett anvisat avtal är i genomsnitt 30 procent dyrare än ett rörligt avtal. Det betyder att kunder har goda möjligheter att spara pengar på att byta elavtal. Även kunder med en låg förbrukning har pengar att tjäna.

- Det är onödigt stora prisskillnader mellan anvisade priser och övriga avtal och kunderna stannar länge på de ofördelaktiga avtalen, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Företagen måste ta ett större ansvar för hur de anvisade avtalen prissätts. De behöver också se över hur kunderna får bättre information om att de kan välja en annan avtalsform.

Ei:s kartläggning visar att det ofta är i samband med flytt som kunder får ett anvisat pris. I de flesta fall måste kunder som flyttar ta kontakt både med nätägaren och med elhandlaren för att slippa de dyraste avtalen. Ei har tidigare i år föreslagit att kunder som flyttar bara ska ha kontakt med sin elhandlare.

- Våra förslag om att elhandlaren ska vara kundens huvudsakliga kontaktpunkt i samband med flytt kommer att väsentligt minska antalet kunder med dyra elavtal. Då kommer systemet med anvisade elavtal bara användas i ett fåtal fall. Till exempel när en elhandlare går i konkurs, förklarar Anne Vadasz Nilsson.

Ei förslår också flera andra åtgärder för att öka kundaktiviteten och konkurrensen på elmarknaden bland annat utökad informationsplikt och att den anvisade elhandlaren ska utses i konkurrens.

Vår vision är att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader.

Energimarknaderna behöver spelregler. Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi. Det gör vi genom att bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Och på olika sätt se till att de fungerar så bra som möjligt. Bland annat kontrollerar vi elnätspriset och ger tillstånd för att bygga och driva elledningar