Skip to main content

Vattenfall får tillstånd för ny högspänningsledning på Lidingö

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:31 CEST

​Vattenfall Eldistribution AB får tillstånd att bygga och använda två markförlagda 70 kV ledningar mellan Kyrkviken och Koltorp i Lidingö Stad. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat.

Med beslutet är samtliga koncessionsbeslut som krävs för den första utbyggnadsetappen av elförsörjningen till Lidingö och Värmdö klara. Regeringen har tidigare gett Affärsverket svenska kraftnät tillstånd att bygga och driva en 220 kV förbindelse mellan Nacka och Gustavsberg samt en 220 kV förbindelse mellan Värtan och Koltorp.

När samtliga ledningar tagits i drift kommer Vattenfall att lägga om sitt befintliga 70 kV nät i Björknäs på Värmdö så att luftledningarna tas bort och förbindelsen istället markförläggs. Enligt dagens beslut kommer 70 kV förbindelsen mellan Danderyd och Koltorp och luftledningen mellan Kyrkviken och Koltorp att tas bort när de nya kablarna tagits i drift.

De planerade ledningarna mellan Kyrkviken och Koltorp som EI nu fattat beslut om är en del av projektet Stockholm Ström som ska förstärka ledningsnätet i Stockholms län.

Beslutet i sin helhet finns att ladda ner från www.ei.se.

För mer information kontakta:

Hans Olander, rådgivare i koncessionsfrågor, 016-16 27 78

Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.