Skip to main content

Vi ser till att elnätspriserna inte blir för höga

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:48 CET

Företrädare för hyresgäster, fastighetsägare med flera kritiserar den nya prismodellen för elnätsföretag. Mitt uppdrag av regeringen och riksdagen är att hålla nere elnätspriserna och i grunden förstår jag kundföreträdarnas oro. Men att sprida felaktiga siffror om ökande kostnader gör inte oron mindre bland landets elnätskunder, skriver Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson på DN.se/debatt idag.

Från 2012 införs ny lagstiftning för hur elnätsföretagens avgifter ska kontrolleras. Ansökningarna från nätbolagen kommer in i slutet i mars. Därefter kommer vi att nagelfara deras underlag grundligt innan vi fattar beslut om hur mycket de får ta ut. Det är därför för tidigt att dra de slutsatser som görs i artikeln.

Den rapport som artikeln hänvisar till är en beställning från kundföreträdarna baserad på vissa antaganden. Den bör ses som ett räkneexempel snarare än konsekvensanalys. De 7 miljarderna kan därför inte tas som en sanning utan ett exempel på hur olika parametrar kan slå.

För oss är det självklart att kunderna ska känna sig trygga i att någon bevakar deras intressen. Eftersom du som kund inte kan byta elnätsföretag, så kontrollerar vi på EI varje år att företagen inte tar ut för mycket. Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna följer samma grundprinciper som tidigare. Den stora skillnaden är att avgifterna blir mer förutsägbara fyra år framåt.

Debattörerna tar upp några detaljer kring bland annat värdering av elnäten. Det finns olika metoder att beräkna vad som är skäliga elnätsavgifter. Vårt val av metod ger kunderna en jämn avgift istället för stora pristoppar. Sett över en längre period får företagen inte ta ut mer pengar av kunderna. Men med kundföreträdarnas förslag riskerar kunderna stora svängningar och chockhöjningar av priserna.

Varje steg i utformningen av det nya systemet har föregåtts av analyser av kort och långsiktiga effekter för kunden. Nätföretagens egna kostnadsuppgifter har kritiskt värderats av oss och av oberoende konsulter och därefter pressats tillbaka. Vid principiella val om till exempel avskrivningstider har företagen fått ge med sig. Kalkylräntan är en viktig faktor som vi ännu inte beslutat om och som kan få avgörande betydelse för våra beslut om tillåtna intäkter.

Det är glädjande att kunder som fastighetsägarna med flera aktivt engagerar sig på elmarknaden och vi ser fram emot en fördjupad diskussion. Välkomna att delta i vårt nya Energimarknadsråd!

Yvonne Fredriksson
generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

 

För mer information kontakta:
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.