Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 13 träffar

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:00 CET

Idag lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet till regeringen. I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag.

Nya domar ger elnätsföretagen högre avkastning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:22 CET

Hösten 2015 tog Ei beslut om intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 180 elnätsföretag överklagade 81 företag. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom. Domarna innebär att elnätsföretagen får 28 procent högre avkastning jämfört med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut.

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2014 12:00 CET

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Ny reglering för gasnätsföretagen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 09:00 CET

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu beslutat om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015-2018. Det är första gången som nivån på gasnätsavgifterna prövas i förväg.

Nyheter 4 träffar

Fler timprisavtal för en mer flexibel elanvändning

Nyheter   •   Feb 24, 2016 14:13 CET

Under 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar och hinder det finns för att öka efterfrågeflexibiliteten i elsystemet. I en delrapport föreslår Ei att avräkningsbestämmelserna ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på marknaden.

Rörligt elavtal billigast de senaste åren

Nyheter   •   Nov 20, 2015 08:05 CET

De senaste åren har rörligt elpris gett lägre årskostnad än 1-årigt fast elpris. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt Elpriskollen gjort. Men hur det blir i framtiden är det ingen som vet.

Elkundernas flexibilitet har undersökts i ny rapport

Nyheter   •   Sep 10, 2014 11:37 CEST

Hur flexibla är elkunderna och vad krävs för att kunden ska förändra sitt förbrukningsmönster? Den frågan har forskare vid handelshögskolan, Umeå Universitet undersökt i rapporten ”En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

Du har rätt till ersättning vid långa elavbrott

Nyheter   •   Okt 30, 2013 10:16 CET

Råkar du ut för ett elavbrott som varar längre än 12 timmar ska du automatiskt ersättas för detta. Om det inte sker bör du kontakta ditt elnätsföretag och fråga varför.