Skip to main content

Älvsborg Ro/ro AB visar vägen med klimatsmart belysningssatsning i Göteborgs hamn

Pressmeddelande   •  Feb 20, 2012 16:29 CET

Älvsborg Ro/ro AB har gett Truckgarage 23 i Göteborgs Ro/ro-hamn en ordentlig ansiktslyftning med toppmodern LED-belysning. En miljöanpassad belysningslösning som märks i plånboken.

Bakgrund
Sjötransporter har, sedan stadens grundande 1621, varit centrala i Göteborg. Läget vid Göta Älvs mynning har genom historien visat sig vara en perfekt placering för Göteborgs Hamn, som idag är Skandinaviens största.

Älvsborg Ro/ro AB
Älvsborg Ro/ro AB är en viktig länk i Sveriges export- och importkedja. Här lossas och lastas alla typer av enhetsberett rollgods med hjälp av cirka 300 anställda. Förutom trailers hanteras även bilar och containrar. Fartyg till och från Belgien, Storbritannien och Finland anlöper regelbundet terminalen och varje vecka har terminalen ca 25 anlöp.

Tät trafik
Älvsborg Ro/ro har dagliga förbindelser till England och kontinenten och därtill flera förbindelser till Finland varje vecka. Älvsborg Ro/ro utgör en central del i den svenska pappersexporten med specialutvecklade lastbärare så kallade SECU (Stora Enso Cargo Unit) som lämnar Sverige med papper och kommer tillbaka lastade med andra produkter.

Logistiklösningar
Komplexa logistiksystem har utvecklats i nära samarbete med kunder, import- och exportföretag såväl som rederier. Älvsborg Ro/ro har dagliga järnvägsförbindelser direkt in på terminalen och även järnvägsspår direkt in till det 14 000 m² väderskyddade Paper Logistic Centre (PLC). I PLC erbjuds omlastning av papper, till från järnväg, men även så kallad crossdocking. Crossdocking innebär att man bryter och fördelar lasten från en lastbärare (till exempel container) till en eller flera andra lastbärare beroende på godsets destination. Rederier som trafikerar roro-terminalen är: DFDS, Cobelfret och Transatlantic.

Ny operatör tar över terminaldriften
Älvsborg Ro/Ro AB drivs sedan 2010 som ett fristående bolag. Terminalen har ett 25-årigt koncessionsavtal med Göteborgs Hamn AB som äger marken och kajerna. I oktober 2010 skrevs ett avtal om överlåtelse av Älvsborg Ro/ro AB till bolagen DFDS och C.Ports som ska driva terminalen via ett gemensamt bolag. C.Ports är systerbolag till det belgiska rederiet Cobelfret. Frågan om överlåtelsen är just nu föremål för prövning av EU:s konkurrensmyndighet.

Utmaning
Älvsborg Ro/ro har fokus på att effektivisera och modernisera verksamheten. Företaget arbetar aktivt med miljöfrågor och är certifierade enligt ISO14001. Belysning är ett naturligt förbättringsområde då roro-terminalen har stora ytor som ska belysas. Detta leder till stora kostnader och miljöpåverkan i de fall tekniken är omodern.

Tobias Laurén som är utvecklingschef på Älvsborg Ro/ro och initiativtagare till projektet såg besparingspotential genom effektivisering av belysningen hos Truckgarage 23 (TG23). Det 1 600 m² stora garaget belystes av armaturer bestyckade med natriumljuskällor. Installerad effekt var 25kW.

Målet var en lösning som innebär minskad miljöpåverkan samt minskade kostnader för energi och underhåll. Närvarostyrning var ett möjligt besparingsområde i och med att befintlig belysning stod tänd långa perioder även när det inte var aktivitet i garaget. För att ta fram den bästa belysningslösningen för TG23 utförde Energisystem en utredning enligt livscykelmodellen (LCC) där olika alternativs totalkostnad för drift och underhåll samt miljöpåverkan jämfördes över tid.

Belysningslösning
Livscykelanalysen visade att skärmtaksarmaturen SD48 från BBE Led var det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet. Armaturen är diodbestyckad och har en totaleffekt på 60W, vilket kan jämföras med 480W per armatur i tidigare belysningslösning. Projektering och ljusberäkning visade också att armaturantalet kunde reduceras från 51st till 21st tack vare den nya armaturens effektivitet samt revolutionerande linsteknik.

Fördelar
Till skillnad från de långsamt tändande högtrycksnatriumljuskällorna lämpar sig LED-tekniken för sektionsvis närvarostyrning tack vare snabb upptändning. En annan stor fördel med den nya belysningslösningen är det högkvalitativa ljuset och den goda färgåtergivningen, vilken är bättre anpassad för det mänskliga ögat.

Eftersom belysningen i TG23 närvarostyrs uppstod också behovet av att belysa asfaltsplanen framför garaget för att ständigt ha en grundbelysning för inkörande och förbipasserande fordon. LU2-armaturer från BBE LED projekterades för montage i framkant på garagetaket för detta syfte.

Installationen sköttes av SM El & Automation som imponerades av armaturerna:

– Det här är riktigt käcka grejor, montaget gick smidigt. Väldigt fint ljus och de tänds upp så fort. Jag ser bara fördelar, säger Mats Linder från SM El som varit ansvarig för montaget.

Resultat
Också från Älvsborg Ro/ros sida är man nöjd med lösningen. Den nya lösningen har inneburit att man nu belyser TG23 samt planen framför som tidigare var obelyst, med färre armaturer till en avsevärt lägre kostnad.

Miljö
Ny installerad effekt är 1,7kW. Energibesparingen beräknas till 118 000 kr/år. Energibesparingen medför också en minskad miljöpåverkan motsvarande 102 ton koldioxidutsläpp per år.

Fakta:
Kund: Älvsborg Ro/ro AB
Installatör: SM El & Automation
Återbetalningstid investering: 2 år
Garanti material: 5år

Innan åtgärd:
Belysningslösning: 51st Högtrycksnatrium 400W
Installerad effekt: 25kW
Drifttid belysning: 5 110 timmar/år
Kostnad drift och underhåll: 138 000 kr/år
Miljöpåverkan: 103 ton CO²/år

Efter åtgärd:
Belysningslösning: 21st BBE LED SD48 V (E77 410 43) montering innertak samt 7st BBE LED LU2 V (E77 395 43) belysning av asfaltsplanen
Installerad effekt: 1,7kW
Drifttid belysning: 4 000 timmar/år (snitt)
Kostnad drift och underhåll: 7 947 kr/år
Miljöpåverkan: 5 ton CO²/år

Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 301 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50
fredrik.denninger@energisystem.se

www.energisystem.se

Citera oss gärna, men ange källa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.