Skip to main content

Arlandas miljösatsning på smartare belysning sparar en halv miljon per år

Pressmeddelande   •  Sep 30, 2010 16:01 CEST

Foto: Swedavia/Daniel Asplund

Arlanda har genomfört tre smarta styr- och besparingsåtgärder för flygplatsens mastbelysning. Tillsammans sparar åtgärderna energi för en halv miljon kronor per år.

De drygt hundra belysningsmasterna på Arlanda med en total installerad effekt på 400kW styrdes innan åtgärden, som majoriteten av svensk stolpbelysning, enbart via skymningsrelä. Det innebär kort och gott att armaturerna automatiskt tänds när det blir mörkt på kvällen och släcks när det ljusnar på morgonen. Oavsett vilken aktivitet det var på flygplatsen gick all belysning på full effekt varje given mörk timme på året.

För att spara pengar och energi på flygplatsen har man genomfört tre åtgärder för att modernisera belysningen – med goda resultat:

Eftersom aktiviteten är betydligt mindre på många av flygplatsens områden nattetid släcker automatiskt varannan ljuskälla efter 22:00 på alla platser som inte används. Av säkerhetsskäl släcker man aldrig ner områden totalt.

All mastbelysning är dessutom kopplad till energisparsystemet Light Eco som sparar 30 % av energin under drift utan märkbar förändring av ljusstyrkan.

Utöver detta har man installerat GSM-styrning av mastbelysning och fordonsvärmare i snöröjningsfordonen. Styrningen innebär att man kan reglera enskilda områden, till och med enskilda master, efter behov.

I energieffektiviseringsprojekt är det A och O med uppföljning för att se att projektet gett förväntade resultat. All energiförbrukning loggas och följs upp kontinuerligt av Arlanda Energi.

– Vi har en bra uppföljning och vi kan utifrån mätningar se om det är något i systemet som inte fungerar. Individuella master kan vid behov också tändas och släckas via GSM-styrning, säger Magnus Hermansson, Drift- och underhållstekniker på Arlanda Energi

Projektet att effektivisera belysningen var omfattande men efter åtgärderna är den sammantagna lösningen lätt att använda.

– Lösningen som helhet är enkel att arbeta med. Projekteringen av systemet var invecklad i och med att det var flera lösningar som skulle implementeras samtidigt, men det är väldigt lättskött och användarvänligt i den dagliga verksamheten, fortsätter Magnus Hermansson.

Huvudsyftet med projektet – energibesparingen – har också fallit väldigt väl ut.

– Den totala besparingen ligger på ca 50 %, vilket i pengar innebär ca 500 000 kr/år för mastbelysningen, säger Lars-Olof Nilsson, projektledare på Arlanda Energi. Innan åtgärden låg kostanden för att driva mastbelysningen på runt 1 000 000 kr/år.

Arlanda Energi tilldelades Stora Energipriset 2009 för sin affärsmodell att samlat hantera flygplatsens energifrågor.

Energisystem AB är ledande leverantör inom energibesparing för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 270 miljoner kronor åt Svenska slutförbrukare.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50
fredrik.denninger@energisystem.se

www.energisystem.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.