Holmen Timber lyser upp lastyta på Bravikens sågverk med LED mastbelysning

Pressmeddelande -

Holmen Timber lyser upp lastyta på Bravikens sågverk med LED mastbelysning

Holmen Timber lyser upp en nyanlagd lastyta på Bravikens sågverk med LED-strålkastare från Energisystem. En miljöinvestering som är billigare än konkurrerande alternativ, både på kort och lång sikt.

Bakgrund:

En ny lastyta hos Holmen Timber, Bravikens sågverk var i behov av belysning. Detta skulle ske från tre belysningsmaster typ Scanmast Delta 30m. God belysning krävdes på ytan för att verksamheten ska kunna skötas på ett säkert och effektivt sätt. Energisystem blev ombedda att projektera belysningen för ytan med sitt sortiment av LED mastarmaturer.

Belysningslösning:

Projekteringen visade att 12st 400W LED strålkastare skulle lösa Holmens belysningsbehov och uppfylla medelbelysningen på 20 lux i marknivå. Energisystem lämnade förslaget till Eitech som skulle hålla i montaget.

Energisystems förslag var dock konkurrensutsatt. En branschkollega hade föreslagit att masterna skulle bestyckas med metallhalogen-armaturer. Dessa armaturer är billigare i inköp även om totalkostnaden på sikt blir dyrare på grund av högre drift- och underhållskostnader.

Eitechs kalkylkontor med Henrik Wigren i spetsen konstaterade dock att det inte blev någon skillnad i inköpskostnad för kunden. Detta beror på att den nya tekniken kan matas direkt med klenare kablage samt att kunden slipper investera i drivdonskåp.

-Vi jämförde LED tekniken mot urladdningstekniken. Väger man då in drift- och underhållskostnader har man en klar vinnare i den nya tekniken, säger Henrik Wigren.

Enklare kapsling istället för stora, dyra drivdonsskåp.

Resultat:

Vid Energisystems besiktning genomfördes ljusmätning som visade att man överträffat projekterat resultat. Michael Jansson, elansvarig på Bravikens sågverk berättar att chaufförerna är mycket nöjda med den nya belysningen. Han berättar vidare att de är nöjda med Eitech och Lennart Söderholm som ledde montaget.

Holmen Timber tillverkar trävaror vid två moderna svenska sågverk. Företaget, som är en del av Holmen-koncernen, håller en avancerad tekniknivå och ligger långt fram när det gäller att använda den senaste tekniken som stöd för verksamheten.

Under senare år har produktionen av förnybar el- och värmeenergi ökat i väsentlig grad genom Holmens investeringar i biobränslebaserad energiproduktion vid flera bruk. Under de senaste 10 åren har utsläppen av fossil koldioxid minskat med drygt 75 procent.

Holmen rapporterar enligt GRI G4 på nivån Core. Företaget är certifierat enligt ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001,FSC, PEFC, OHSAS 18001 samt EU Ecolabel.

www.holmen.com

Med en omsättning om 2 miljarder svenska kronor och drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr är Eitech ett av landets ledande elteknikföretag. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Eitechs verksamhet har positiv miljöpåverkan genom sitt bidrag till samhällets utveckling i de projekt där företaget medverkar.

www.eitech.se

Ämnen

Taggar


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 500 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

Följ oss på Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrev / Facebook

Citera oss gärna, men ange källa.

Presskontakt

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Relaterat material

Relaterade nyheter