Skip to main content

Norrköpings Hamn och Stuveri AB miljösatsar på klimatsmart hamnbelysning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 13:57 CET

Norrköpings hamn och Stuveri AB har i ett pilotprojekt utvärderat klimatsmart hamnbelysning. En mast vid en uppställningsyta på Pampusterminalen bestyckades med LED-armaturer ur MZ-serien. Pilotinstallationen visar på besparingspotential, bättre belysning och ökad säkerhet.

Bakgrund

Norrköpings Hamn har anor sedan medeltiden och är idag en fullserviceanläggning med hantering av en rad olika varuslag. Bolaget Norrköpings Hamn och Stuveri AB ingår idag i Norrköpings kommun och regionen utgör ett av Sveriges starkare logistiklägen. Hamnen servar svensk exportindustri samt företag med östersjöregionen som bas eller marknad.

Hamnområdet omfattar 6 000 meter kajer. På hamnområdet finns, utöver hamnverksamheten, en rad privata aktörer som Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira. Godshanteringen ligger på närmare 4 miljoner ton per år och hamnen anlöps av 1 100 fartyg per år från rederier som Team Lines, Transatlantic, MSC och CMA-CGM.

Hamnens miljöarbete

Trots att sjötransporter är ett förhållandevis miljövänligt transportalternativ innebär en hamn av Norrköpings storlek naturligtvis miljöpåverkan. Norrköpings Hamn och Stuveri AB är medvetna om detta och arbetar kontinuerligt med miljöarbete som följs upp genom bolagets kontrollprogram. Alla ytskikt i hamnen har setts över under senare år, liksom hela maskinparken. Investeringar för att förnya och förstärka den maskinella utrustningen samt infrastrukturella effektiviseringsåtgärder görs löpande.

En stor post i hamnens energiförbrukning är belysning av de 580 000m² stora asfaltsytorna. Dessa belyses idag av master bestyckade med olika typer av urladdningsljuskällor.

För att utvärdera möjligheter till energibesparing och minskat underhåll beslöt man sig för att pröva diodtekniken på Pampusterminalen. Joakim Klick, projektledare och initiativtagare till pilotprojektet, bad Energisystem att visa vad den LED-bestyckade mastbelysningen i MZ-serien gick för.

Utmaning

En ny 24m mast skulle anläggas för att belysa en uppställningsyta vid terminalen. Masten placerades i kanten på ett ovalt område med diameter på 60 respektive 70m. Utmaningen var att med lägsta möjliga installerade effekt belysa området med ett medelvärde på 20 lux i marknivå. Anledningen till att masten placeras i ytterkanten av området ingår i en strategi som innebär flytt av masterna från ytor som trafikeras av lastfordon. Målet är att minska risken för omkullköring av master och skapa en säkrare arbetsplats.

För att uppnå kraven gjordes ljusberäkningar med olika linsalternativ. För ett normalt mastmontage där masterna är placerade i ett rutnät används MZ-armaturer med 60 graders spridning i befintlig armaturkrona. I detta fall skulle en ensam mast belysa området utan vidare hjälp från omkringliggande belysningsmaster.


Belysningslösning

Lösningen blev 4st mastarmaturer ur MZ-serien. En armatur med 120 graders ljusspridning ger ytan en grundbelysning och 3st armaturer med endast 20 graders spridning kastar ljuset till ytans ytterkanter. Den installerade effekten i masten landade på enbart 1,6 kW.

Resultat vid efterbesiktningen 

Efter installation besiktigades anläggningen av  Energisystem och man passade på att fråga vad verksamheten tyckte om belysningen. Responsen var entydigt positiv:

-Fler sådana lampor och vi är i himmelriket! Bättre betyg går inte att få.

Reaktionerna på energieffektiva belysningslösningar är i vanliga fall mer återhållna. Hamnarbetare är dock vana att arbeta dygnet runt, året om i alla tänkbara väderförhållanden. Bra belysning förenklar lastnings- och lossningsarbetet och är ytterst en säkerhetsfråga. En fördel med LED-tekniken hos MZ-serien är att armaturens vita ljus gör att färger och kontraster blir tydligare och att den belysta ytan upplevs som ljusare än luxmätaren visar. Vitt ljus har en uppiggande effekt jämfört med det gula ljuset hos högtrycksnatrium, som har motsatt verkan. Sammantaget bidrar mastarmaturerna i MZ-serien till en säkrare och tryggare arbetsmiljö.

Bilden ovan: Tydlig skuggbildning 90m från belysningsmasten

Ljustekniska resultat

De ljusmätningar som gjorts av verksamheten är samstämmiga med de som gjordes av Energisystem. Luxmätaren visar på 20-40 lux över den belysta ytan. Masten märker tydligt ut sig mellan sina högtrycksnatriumbestyckade grannar. Synförutsättningarna i skenet av masten är avsevärt bättre och den blå färgen på uppställningsytans gods från Holmen ser faktiskt blå ut, inte brun.  

-Vi kan konstatera att det numera finns betydligt bättre ljus än den traditionella belysningen, kommenterar Joakim Klick.

Bilden ovan: Skillnad i färgåtergivning högstrycksnatrium vs. MZ

Besparing

Den tuffa miljön som montage på 24 meters höjd i ett hamnområde utgör är inga problem för armaturerna i MZ-serien. Energisystem lämnar fem års funktionsgaranti på elektroniken och hela tio års garanti på armaturhuset. 

-När det gäller besparing ser vi i första hand till underhållet där man kan göra en kopiös besparing, menar Joakim Klick.

MZ-serien möjliggör en halvering av installerad effekt i befintliga master. Det innebär att den potentiella energibesparingen för mastbelysningen i Norrköpings hamn hamnar på i storleksordningen 876 000 kWh/per år. En sådan åtgärd skulle minska koldioxidutsläppen med 723 ton per år.

 

Fakta i korthet:

  • Belysningslösning:
    1st MZF 120° 400W, 48 000 armaturlumen (E 77 264 29)
    3st MZP 20° 400W 44 000 armaturlumen (E 77 264 36)
  • Generalagent: Energisystem AB
  • Mastleverantör: Scanmast
  • Installerad effekt: 1,6kW

Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 367 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

Följ oss på Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrev / Facebook

Citera oss gärna, men ange källa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.