Sölvesborgs hamn miljösatsar med LED mastbelysning

Pressmeddelande -

Sölvesborgs hamn miljösatsar med LED mastbelysning

Sölvesborgs hamn har ersatt sin gamla mastbelysning med nya LED-armaturer från Energisystem. Miljösatsningen har lett till betydligt bättre belysning till lägre driftkostnad.

Bakgrund

Mastbelysningen i Sölvesborgs hamn var i behov av byte. Hamnen belystes med konventionell belysningsteknik. Ljusnivåerna låg under belysningskraven för hamnarbete och energiförbrukningen var hög.

Hamnen började se sig om efter energieffektiva alternativ och kom i kontakt med Energisystem som föreslog ett helhetsgrepp om hamnens mastbelysning. Joakim Nilsson, teknisk chef /PFSO på Sölvesborgs hamn och initiativtagare till projektet, var helt på det klara med att något måste göras åt belysningen. Man hade från hamnens sida insett att högtrycksnatrium inte är en miljövänlig framtidslösning.

Belysningsnivåerna i hamnen skulle ökas kraftigt utan att riskera bländning hos kran- och maskinförare samt anlöpande fartyg.Armaturerna skulle monteras i befintliga master.

För att säkerställa att de nya armaturerna skulle göra jobbet kontaktade Joakim Nilsson Malmö hamnNorrköpings hamn och Halmstad hamn som alla använder sig av Energisystems mastarmaturer. Han fick till svar att dessa hamnar var nöjda med sin nya belysning och man beslöt sig för att gå vidare med projektet.


Belysningslösning

Energisystem projekterade hamnens mastbelysning och lösningsförslaget blev en kombination av ZSI-armaturer för de lägre masterna och kraftigare MZ-armaturer för högmasterna. Effekt och ljusspridning anpassades efter masthöjd och vilken yta som skulle belysas. Hamnen hade gjort klart att de ville börja med en provmast för att försäkra sig om att verksamheten tyckte att detta var en bra lösning.

En provmast bestyckades varpå man intervjuade verksamheten och möttes av övervägande positiv respons. Lotsarna frågades ut noggrant eftersom de har höga krav på ljuset. När lotsarna ställde sig positiva till den nya belysningen var det grönt ljus att gå vidare med resten av masterna.


Elgruppen AB
skötte installationen och Ulf Lövgren ansvarade för montaget.

I två av masterna som betjänar en upplagsplats monterades mastarmaturer med dimbara don. Detta för att kunna styra belysningen efter verksamheten.

– Det är ju onödigt att lysa för fullt när det inte behövs, säger Joakim.


Resultat

Joakim är nöjd med resultatet. Han berättar att miljön är viktig för hamnen och att de arbetar med tydligt uppsatta mål.

Energisparåtgärder är miljöinvesteringar som märks av direkt i kassakistan på grund av minskad energiförbrukning och det är naturligtvis positivt.

På underhållssidan finns också besparingar att göra. Armaturernas femåriga funktionsgaranti garanterar fem års underhållsfri drift. ”Vem vill inte ha en underhållsfri anläggning?”, frågar Joakim retoriskt.

Joakim Nilsson - Initiativtagare till projektet

– Tidigare har vi legat under gällande belysningskrav och nu ligger vi tryggt i ovankant och det känns riktigt bra, säger Joakim.

I hamnarbete finns det en tydlig koppling mellan bra belysning, effektivitet och säkerhet. Joakim fortsätter:

– En viktig aspekt är att arbetet och hanteringen av gods lättare utförs i bra belysning. Framförallt är säkerheten viktig. Säkerhet och en bra belysning går hand i hand, när vi ser vad som händer runtomkring oss kan vi agera därefter och mer relevant bedöma risker.

Vitt ljus vs gult. Rådande ljuskrav uppfylls numer med råge när högtrycksnatrium bytts mot LED i masterna.

Vid möte på plats i hamnen illustrerar Joakim med bilder från en övervakningskamera hur belysningen förbättrats efter installationen. Stämmer det verkligen att det är samma ställe?

-Jo, då. Det är en avsevärd skillnad.

I den senare bilden framträder konturerna klart och tydligt. Det är verkligen en avsevärd skillnad.

Lastbilarna står i kö för att beskåda den nya belysningen.


Fakta i korthet - Mastbelysning Sölvesborgs hamn

Installerad effekt innan åtgärd: 20,64kW

Installerad effekt efter åtgärd: 6,40kW

Effektminskning: 69 %


Belysningslösning:

MZF 400W 60° 5 700K (77 264 31)

ZSI 270W 60° 5 700K (77 619 45)

ZSI 270W 120° 5 700K (77 619 43)

Om Sölvesborgs hamn

Sölvesborgs hamn har anor tillbaka till 1600-talet och är strategiskt placerad på den svenska sydostkusten bara timmar från hamnarna på den expanderande östra sidan av Östersjön.

Hamnen erbjuder sina kunder heltäckande logistiklösningar som bland annat innefattar järnvägs- och biltransporter, befraktningar, lagring och spedition.

Sölvesborgs hamn har som mål att minska miljöpåverkan. Fokus ligger på minskning av energiförbrukning och fossila bränslen.

Hamnen är certifierad enligt ISO-standarden 9001:2008 och 14001:2004 och innehar Miljötillstånd.

www.sbgport.com


Elgruppen i Sölvesborg AB

Elgruppen är en komplett elinstallatör med välutbildade montörer och mycket hög serviceberedskap. Elgruppen har ett gott rykte i regionen som man är mån om att vårda genom mycket höga service-, kvalitets- och materialkrav på samtliga arbeten.

www.elgruppen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 441 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50

www.energisystem.se

Följ oss på Twitter / Anmäl dig till vårt nyhetsbrev / Facebook

Citera oss gärna, men ange källa.

Presskontakt

Fredrik Denninger

Presskontakt 0155-19 03 10

Relaterat material