This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Visby Tunga Fordon gör långsiktig miljösatsning på belysning

Pressmeddelande -

Visby Tunga Fordon gör långsiktig miljösatsning på belysning

Gotlandsföretaget Visby Tunga Fordon satsar på diodarmaturen LU2 för att lysa upp anläggningen på Lundbygatan. Utfallet visar att den billigaste investeringen inte alltid är den billigaste på sikt och att det finns miljömässiga och ekonomiska vinster i att satsa på det energisnålare alternativet. 

Historik
Visby Tunga Fordon AB, är ett väletablerat bilföretag på den gotländska marknaden som bildades 1943. Sedan 1949 har företagit varit återförsäljare åt Scania på Gotland.

Verksamheten är sedan 1987 belägen i terminalområdet med adress Lundbygatan 3, öster om Visby. Här sker försäljning och service av Scania lastbilar och bussar samt service av Scanias hela motorprogram. Här finns serviceverkstad, reservdelslager, åkarebutik, däckverkstad, dieselanläggning och tvätthall.

Under vårvintern 2011 beslöt sig företaget för att byta anläggningens belysning. Flera leverantörer kontaktades och olika belysningstekniker var tänkbara lösningar. En av dessa leverantörer var Energisystem, som sedan fick leverera den vinnande lösningen.  

Alternativen
Anläggningen var tidigare bestyckad med 150W högtrycksnatriumarmaturer. Den första tanken var att byta ut dessa mot 100W metallhalogen för att få bättre belysningskvalitet och samtidigt påverka energiförbrukningen till en låg investeringskostnad.

Det vinnande alternativet var diodarmaturen LU2 från BBE LED på 56W. För att visa att LU2-armaturerna skulle klara uppdraget gjordes en belysningssimulering som visade hur slutresultatet skulle bli. Armaturen ger ett högkvalitativt vitt ljus och sänker energiförbrukningen drastiskt. Armaturens serviceintervaller på hela 50 000 timmar bidrar också till kraftigt minskade underhållskostnader. 

Analysen
Efter att ha ställt upp alternativen mot varandra i en livscykelanalys visade det sig att det investeringsmässigt dyrare diodalternativet är det mest lönsamma på sikt på grund av lägre drift- och underhållskostnader. Att investera efter livscykelanalys innebär att det alternativ som är mest ekonomiskt på sikt vinner, vilket inte nödvändigtvis är det alternativ som är investeringsmässigt billigast. I detta fall innebar det också att det miljömässigt bästa alternativet, med lägst energiförbrukning vann trots att det var fem gånger dyrare än konkurrerande lösning. Diodarmaturerna innehåller dessutom varken bly eller kvicksilver, vilket ger ytterligare miljöfördelar jämfört med konkurrerande alternativ.

Resultatet
Energisystem, som har den svenska försäljningsrätten för BBE LED-sortimentet, levererade armaturerna. Bravida, som är samarbetspartner till Energisystem, skötte installationen av de nya armaturerna och det hela gick mycket smidigt. Bravida Visbys filialchef Peter Eklöf har bara gott att säga:

-Armaturerna var montagevänliga och de lyser mycket bra. Resultatet är imponerande!

Även på Visby Tunga Fordon är man nöjd med installationen.

– Jag är mycket nöjd med resultatet, ljuset är väldigt bra säger Örjan Larsson, VD på Visby Tunga Fordon och initiativtagare till projektet. 

Genom att höja blicken från investeringskostnaden och se i ett längre perspektiv har Visby Tunga Fordon gjort den investering som är ekonomiskt och miljömässigt mest lönsam. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Energisystem AB är ledande leverantör av energisparlösningar för belysning. Våra lösningar har sedan starten sparat 284 miljoner kronor åt våra kunder.

Energisystem
Fredrik Denninger, Pressansvarig
Tel: 0155-975 50
fredrik.denninger@energisystem.se

www.energisystem.se

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter