Gå direkt till innehåll
18 års Trygghetsförsäkring med CTC

Pressmeddelande -

18 års Trygghetsförsäkring med CTC

När du köper en värmepump CTC EcoHeat 400, CTC EcoPart 400, CTC EcoAir 400, CTC GSi 12, CTC EcoAir 510M eller CTC EcoAir 520M ingår tre års garanti och en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år. Detta tillsammans ger dig 6 års trygghet. Den förlänger du själv sedan, år för år i upp till 18 år (gäller anläggningar installerade fr.om. 2017-06-01).

Produktgaranti 3 år:

För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen.

Trygghetsförsäkring i upp till 18 år:

Privatperson med en gällande villaförsäkring med maskinskadeförsäkring erhåller utöver den 3-åriga produktgarantin även en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år. Trygghetsförsäkringen gäller hela värmepumps-anläggningen, dvs CTC värmepumpen, CTC EcoZenith-tanken samt energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö installerade vid samma tillfälle. Detta ger tillsammans 6-års trygghet. Efter 6 år blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet (gäller anläggningar installerade fr.om. 2017-06-01).

CTCs trygghetsförsäkring täcker både din självrisk (max 3000 kr) och eventuellt åldersavdrag du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar s k maskinskada på din värmepump. Även reparationer som inte når upp till självrisken ersätts av CTC trygghetsförsäkring. CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag.

Trygghetsförsäkringen gäller hela värmepumpsanläggningen

Vid en installation av en komplett CTC värmepumpsanläggning (fr.o.m. 2017-06-01) omfattar trygghetsförsäkring hela anläggningen inkl. energibrunn, kollektorinstallation berg/mark/sjö. Detta förutsätter att installationen görs vid samma tillfälle.

Följande anläggningar omfattas av upp till 16 års trygghetsförsäkring:

  • CTC EcoAir 510M + CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350
  • CTC EcoAir 400 + CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro.
  • CTC EcoAir 520M

Följande anläggningar omfattas av upp till 18 års trygghetsförsäkring:

  • CTC GSi 12
  • CTC EcoPart 400 + CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i350, CTC EcoZenith i550 Pro.
  • CTC EcoHeat 400

Trygghetsförsäkring för företag (juridisk person):

För juridisk person såsom företag, organisationer och föreningar ingår kostnadsfritt utöver den 3-åriga produktionsgarantin ytterligare 2-års trygghetsförsäkring, totalt 5 år. Efter 5 år blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet (gäller anläggningar installerade fr.om. 2017-06-01).

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


CTC är ett av många starka varumärken i Enertech group som är en av de främsta europeiska tillverkarna av värmetekniska produkter på såväl hemmamarknaden som exportmarknaderna.

För olika användningsområden, från mindre villor till hyres-, industri- och kontorsfastigheter, tillhandahåller CTC ett komplett program av produkter för förnyelsebar energi som värmepumpar, ved- och pelletspannor, solvärme m.m.

CTC ingår i Enertech-koncernen. Huvudkontor och tillverkning sker bland annat i Ljungby. Företagets produkter säljs i stora delar av Europa. Redan 1923 startade CTC med att tillverka värmeprodukter.  

Presskontakt

Mats Lindgren

Presskontakt Marknads- och försäljningsdirektör Dir tel: 0372-881 26