Skip to main content

Framsteg skapar värde hela vägen

Nyhet   •   Feb 27, 2014 11:49 CET

Under förra året tog en ny arbetsmetodik form hos Framsteg där fokus ligger på kundnyttan och processen och där inte allt värde tillskrivs tekniken. Konceptet heter ”Hela vägen till värde” och en av personerna som varit drivande i metodikens framväxt heter Johan Ripgården och är konsultchef för beslutsstödsdelen hos Framsteg. Marknadsavdelningen tog tillfälle i akt att intervjua Johan för att borra djupare i varför konceptet är så viktigt och hur det är applicerbart hos såväl befintliga som nya kunder.  

Vad var bakgrunden till ”Hela vägen till värde”?

Bakgrunden ligger i att vi ser att många kunder inte har fått ut den potentiella nyttan av sin beslutsstödsinvestering. Anledningarna kan förstås vara olika men vi vill ta oss an denna utmaning och det är därför Hela vägen till värde kom till. En utmaning med QlikView är faktiskt dess snabbhet! Det är frestande att driva QlikView utveckling i högt tempo samtidigt som behovsbilden har en tendens att ändras i takt med att kunden lär sig mer om möjligheterna i verktyget. Därför är det viktigt att ta reda på de verkliga behoven innan utvecklingen startar. Men vi som konsulter behöver även vara flexibla och fånga goda idéer som kommer fram under utvecklingsprocessen.Snabbheten i QlikView kan även resultera i problematik såsom att förankring saknas hos användarna och att man inte lyckas sprida systemet organisatoriskt. Saknas förankring förstår inte användarna varför de skall använda QlikView applikationerna och de kommer att bli obrukade. Slarvar man dessutom med utbildning så kan det falla på att de inte vet hur applikationerna ska användas. Jag har sett flertalet exempel där personer med samma roll inom samma företag upplevt helt olika värde av QlikView beroende på hur väl de har förstått sig på produkten.   

När insikten om detta dök upp, hur tog ni den vidare? 

Genom att frågeställningen om hur man bäst maximerar kundnyttan av ett beslutsstöd växte fram tog den konceptuella utvecklingen avstamp i ett internt strategiprojekt baserat på ”Blue ocean strategy” – en modell som bygger på särskilja sig från sina konkurrenter istället för att konkurrera med dem. Arbetet med ”Blue Ocean” blev det som fångade budskapet om hur viktigt samarbete och att tänka långsiktigt är och det blev även utgångspunkten för paketeringen.  

Hur ser paketeringen av konceptet ut?

Paketet ”Hela vägen till värde” bygger, förutom på utveckling av QlikView lösningar, på tre delar: Det inleds med en förstudie som bland annat resulterar i en roadmap som beskriver den långsiktiga strategiska planen för hur beslutsstödslösningen stegvis skall utvecklas och rullas ut. Efter att en QlikView applikation utvecklats följer del 2 i konceptet, realiseringsfasen som bygger på att man fokuserar på utrullningen genom att sprida information och kunskap om varför och hur QlikView-lösningen skall användas och i denna del finns även rollbaserade utbildningar såväl på plats som via e-learning att tillgå. I den tredje delen handlar det om att förvalta systemet, många problem bygger på kunderna behandlat QlikView lite styvmoderligt och att det till skillnad från affärssystemen saknat en strukturerad förvaltning. Vi har därför tagit fram ett förvaltningsupplägg som går att skräddarsy efter kundens behov av driftsäkerhet och vidareutveckling.  

Vad är målet med satsningen?

Målsättningen som genomsyrar ”Hela vägen till värde” är liksom namnet antyder – att öka värdet av varje kunds QlikView-investering!  

Vad gör du när du inte utvecklar strategier för beslutsstödsutveckling?

Jag står helst vid min grill och allra helst grillar jag ett par saftiga rader ribs. En stor förebild för mig är därför Fredde i TV4:as succéserie ”Solsidan”.  

Vill du veta mer om metodiken?Hör av dig till Johan Ripgården, tel 010-333 30 00 eller johan.ripgarden@framsteg.com 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera