Skip to main content

(X)sites-konstupplevelser på cykelturen längs Kattegattleden

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:03 CEST

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Projektet startade sommaren 2017 då ett trettiotal konstnärer tog plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapade platsspecifika konstverk efter leden.

(X)sites i ÄNGELHOLM

Detta år kommer (X)sites att äga rum ute på Sven Jons Udde i Skälderviken. En spännande plats där både Kattegattleden och Skåneleden möts, där den vackra kustlinjen möter Västkustbanan som påminner oss om människan i landskapet. Sven Jons udde är uppkallad efter Sven Johnsson (1829-1900) som i samband med sitt giftermål byggde sig ett stenhus på udden. Efter den svåra stormen 1921 förbjöd länsstyrelsen bebyggelse på udden, och Svens änka "Mor Sven Jons" och dottern Johanna, som var de enda som bodde kvar, flyttade upp i Skäldervikens samhälle.

Konstnärer:

Roger Rigorth, Tyskland
Ola Nilsson, Sverige

Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.

(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

(X)sites i Skåne 2018 involverar tre kommuner i Nordvästra Skåne där Kattegattleden går: Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Projektledare för (X)sites Skåne: Nina Wenedikter, epost: nina.wenedikter@engelholm.se , Tfn: 0431-46 89 29

För fortlöpande info och aktuella datum som kopplas till projektet: håll utkik på kommunernas evenemangskalenderar, facebook och www.landart.se

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar landskapet i anspråk, där både konsten och platsen blir konstverket. X:et i (X)sites står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Projektet är ett flerårigt initiativ med start 2017 med stöd från Region Halland, Region Skåne och Kulturrådet, Postkodlotteriet, och i samarbete med Kattegattleden Halland, kommuner i Halland och Skåne. I samband med projektet kommer intressanta events som guidade turer och seminarier att äga rum.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.