Ändring av antalet aktier och röster i Eniro AB

Pressmeddelande  •  2012-07-31 10:00 CEST

Eniro har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad preferensaktieemission av totalt 1 000 000 preferensaktier. Preferensaktieemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Eniro har förändrats.

Det totala antalet aktier uppgår per 31 juli 2012 till 101 180 740, varav 100 180 740 stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgår till 100 280 740, varav stamaktierna motsvarar 100 180 740 röster och preferensaktierna 100 000 röster.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10.00 den 31 juli 2012.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.