Eniro fullföljer inte förvärvet av 118 800

Pressmeddelande  •  2012-02-27 08:30 CET

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 27 oktober 2011 har Eniro ingått avtal om att förvärva nummerupplysningstjänsten 118 800. Förvärvet var villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Beslutet från Konkurrensverket att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet samt indikationer från Konkurrensverket under processens gång, gör nu att Eniro beslutar sig för att inte genomföra förvärvet. Eniros bedömning är att förvärvet skulle kunna bli föremål för en långdragen process.

Eniro har inte betalat något för förvärvet och tidigare kommunicerad finansiell prognos påverkas inte av dagens beslut.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, Koncernchef och VD, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Wedar, VD Eniro Sverige AB, Tel: +46 8 553 310 13
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Om Eniro

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.