Eniro halvårsrapport, januari-juni 2012

Pressmeddelande  •  2012-07-13 08:01 CEST

Eniro stärker kassaflödet med 85 procent under kvartalet och står fast vid helårsprognosen. Vinsten före skatt uppgår till 195 MSEK. Den totala trafiken till bolagets tjänster ökar. 

ANDRA KVARTALET: APRIL–JUNI 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 001 MSEK (1 151), en minskning med 13 (-20) procent. Tidigarelagda katalogpublikationer har påverkat de totala intäkterna jämfört med föregående år med cirka en tredjedel av avvikelsen. Organiskt minskade intäkterna med 9 (-8) procent.
 • Totala onlineintäkterna ökade med 6 procent i kvartalet, organiskt 1 procent. Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter exklusive Voice uppgår rullande 12 månader till 73 procent (63)
 • EBITDA uppgick till 251 MSEK (319), en EBITDA marginal uppgående till 25,1 procent (27,7)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 1,49 SEK (0,80)
 • Eniro har återbetalat en skuld till rabatt och gör en reavinst i kvartalet uppgående till 154 MSEK
 • Operativt kassaflöde ökade med 46 MSEK och uppgick till 100 MSEK (54)

HALVÅRET: JANUARI–JUNI 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 960 MSEK (2 117), en minskning med 7 (-22) procent
 •   EBITDA uppgick till 407 MSEK (441), en EBITDA marginal uppgående till 20,8 procent (20,8)
 •   Periodens resultat per stamaktie uppgick till 1,11 SEK (0,29)
 •   Eniro har återbetalat en skuld till rabatt och gör en reavinst uppgående till 154 MSEK
 •   Operativt kassaflöde ökade med 137 MSEK och uppgick till 113 MSEK (-24)

HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET

 • Eniro finansierade en bankåterbetalning med rabatt genom utgivande av preferensaktie. Preferensaktieemissionen uppgick till 400 MSEK före emissionskostnader. Reavinsten från återbetalningen uppgick till 154 MSEK.
 • Eniro Danmark har förvärvat Open Ad Exchange och därmed stärkt sin position och nätverkserbjudande på marknaden för sponsrade länkar

EFTER PERIODENS SLUT

 • Styrelsen i Eniro har justerat målet för bolagets kapitalstruktur från tidigare att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3 gånger till en nivå om 2,5 gånger.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, Koncernchef och VD, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.