Förändring i Eniros valberedning

Pressmeddelande  •  2010-11-26 08:31 CET

Den 20 september 2010 meddelade Eniro att en valberedning utsetts inför årsstämman 2011.

Med anledning av ägarförändring i Eniro har Hans Hedström, representant för Carnegie Fonder (tidigare HQ Fonder), utträtt ur Eniros valberedning. Carina Lundberg Markow, representant för Folksamgruppen, har utsetts till ny ledamot.

Eniros valberedning inför årsstämman 2011 utgörs därmed av Maria Wikström (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Peter Rudman, valberedningens ordförande (Nordeas fonder), Hans Ek (SEB Fonder), Carina Lundberg Markow (Folksamgruppen) och Lars Berg,
styrelseordförande i Eniro.

För mer information:
Lars Berg, styrelseordförande i Eniro, som kan nås via;
Åsa Wallenberg, IR-chef, mobil 070-361 34 09

Ovanstående information är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2010 kl. 8.00

www.eniro.com (http://www.eniro.com/)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.