Skip to main content

Valberedningens nomineringar till Eniros styrelse

Pressmeddelande  •  2011-03-15 15:03 CET

Eniros valberedning föreslår inför årsstämman 2011 att Fredrik Arnander, Cecilia Daun Wennborg och Ketil Eriksen väljs till nya styrelseledamöter. Härutöver har, som tidigare meddelats, Lars-Johan Jarnheimer föreslagits till ny ledamot och styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Thomas Axén och Harald Strømme. Lars Berg, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche och Simon Waldman har avböjt omval. Förslaget innebär således att antalet stämmovalda styrelseledamöter minskar från sju till sex.

Fredrik Arnander, född 1965, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är VD för och grundare av Keybroker, ett företag verksamt inom onlineförsäljning på den nordiska sökmarknaden samt i England och USA. Han är styrelseledamot i bland andra bolagen Keybroker och Balance Training.

Cecilia Daun Wennborg, född 1963, är civilekonom från Stockholms Universitet. Hon har erfarenhet från ledande befattningar i tjänstesektorn, däribland från Carema Vård och Omsorg, Ambea och Skandiakoncernen. Hon är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Getinge, Hakon Invest och Proffice.

Ketil Eriksen, född 1963, är utbildad vid Oslo School of Business Administration. Han har erfarenhet från ledande befattningar i konsumentinriktade företag med kända varumärken verksamma på internationella marknader, bland annat som VD för Colgate-Palmolive och The Absolute Company. Han är styrelseledamot i bland andra bolagen Polarica, Fazer Group och SelStor.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Eniros valberedning inför årsstämman 2011, utgörs av Maria Wikström (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Erik Sjöström (Skandia Liv), Hans Ek (SEB Fonder), Peter Rudman, valberedningens ordförande (Nordeas fonder) och Lars Berg, nuvarande styrelseordförande i Eniro.

För mer information:
Peter Rudman, ordförande i valberedningen, tel 08-579 420 23
Lena Schattauer, tf chef Investor Relations, tel 070-595 51 00

www.eniro.com

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 900 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.