Resultaten från Nordens största undersökning av arbetsglädje, engagemang och syn på ledarskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 10:48 CEST

Nu är Ennovas 17:e årliga globala benchmarkundersökning, Global Employee and Leadership Index, ute. Ett överraskande resultat är att mer än var femte svensk medarbetare vill sluta på sitt jobb inom ett år. Så vad ska företagen göra?

Svenskarnas arbetsglädje är inte längre i topp 10

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 11:16 CEST

Sverige skiljer sig från de övriga nordiska länderna. Svenskarna upplever nämligen en högre arbetspress och lägre arbetsglädje. Samtidigt stiger antalet stressrelaterade sjukdomar. Det är hög tid att se över arbetsklimatet på svenska arbetsplatser.

Stolta medarbetare skapar ambassadörer

Nyheter   •   Aug 26, 2015 10:44 CEST

Gästskribent Agneta Saxeby, Ennova: Hur säkerställer man arbetsglädje, ledarskapskvalitet och lärande i en tid när förändring är normen?

Ennovas årliga undersökning: Fyra av tio svenskar ger sin chef dåligt betyg

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2015 14:02 CEST

Allt för många svenska chefer ägnar för lite tid åt ledarskapsrelaterat arbete och saknar stöd från sina närmaste chefer – något som går ut över ledarskapskvaliteten och resultatet. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Ennovas årliga undersökning: Stolta medarbetare skapar positiv bild av arbetsplatsen

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2015 14:37 CEST

Ett gott anseende är bokstavligen guld värt. Det leder till fler kunder, skapar större attraktionskraft för investeringar, underlättar rekrytering av kompetenta medarbetare och bidrar till arbetsglädje. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Ennovas årliga undersökning: Svenskarnas arbetsglädje minskar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2015 13:23 CEST

Sverige hamnar på tionde plats i upplevd arbetsglädje. Men svenskarnas arbetsglädje har minskat två år i rad och är nu sämst i Norden. Fortsätter raset kan det påverka Sveriges internationella konkurrenskraft. Det visar Ennovas Global Employee and Leadership Index.

Ennovas årliga undersökning - Arbetsglädjen topp 10 men ledarskapet i obalans

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2014 13:54 CEST

Sverige har fortsatt hög arbetsglädje och placerar sig tillsammans med Norge och Danmark på topp 10 i Ennovas årliga globala undersökning om arbetsglädje (EEI)*. Men få medarbetare vill göra karriär. Det är ett tecken i tiden, men kan också förklaras av brister i svenskt ledarskap.

Få använder sociala medier i sitt arbete enligt Ennovas årliga undersökning EEI

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2013 17:00 CEST

Trots att fler och fler företag ersätter eller utökar intranätet med sociala medier svarar så få som två av tio att de använder det frekvent i sitt arbete, dvs. minst en gång i veckan. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI) **.

Ennovas årliga undersökning visar: Svenska företag prioriterar inte ledarskapet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2013 14:33 CEST

Nästan var sjätte chef i Sverige, eller 16 procent, lägger i stort sett ingen tid på sitt ledarskap. Många chefer anser sig inte heller få tillräckligt stöd från sin närmaste chef. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI)*.

Ennovas årliga undersökning visar: Färre kvinnor än män vill bli chefer

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2013 11:11 CEST

Svenska kvinnor är bättre chefer än män. Trots det är fler män än kvinnor chefer, då kvinnor inte aktivt söker dessa positioner. Varken chefer eller medarbetare anser att en mer jämlik könsfördelning ger bättre chefer. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje (EEI)*.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Principal Consultant
 • Agplnexstapg.Sldaxmzebpcy@uhenunnoeyvazp.coxomhu
 • 070-623 27 26

 • Presskontakt
 • Country manager
 • Caizrlzg-Gwlorzcandd.Vkmeswitmavansx@euxnnnhovnua.tucovsmof
 • 070-819 14 55

Om Ennova

Nordic Excellence Worldwide

Ennova är experter på att utföra medarbetar-, kundundersökningar och ledarutvärderingar. Med en lång rad referenser betraktas vi som ledande på den nordiska marknaden. Vi levererar kunskap som förändrar. Vi ger råd genom hela processen, så att ny kunskap förankras i verksamheten - och som leder till den önskade förändringen. Från våra kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Århus sysselsätter Ennova mer än 110 konsulter och analytiker, som alla är experter inom projektledning, kommunikation, analys och rådgivning.

Ennova har sedan år 2000 årligen genomfört den internationella benchmarkundersökningen - Global Employee and Leadership Index (tidigare EEI). Årets undersökning bygger på 36 000 svar från 39 olika länder som har betydelse för Ennovas globala kunder med hemvist i Nordeuropa. I Sverige har samlat in 6 000 svar. Detta ger oss en detaljerad bild av hur medarbetare ser på sin arbetsplats både i Sverige och i ett internationellt perspektiv. EEI-undersökningen ger våra kunder en benchmark som fungerar som ett riktmärke för utveckling av deras verksamheter.

Adress

 • Ennova
 • Östermalmsgatan 87 b
 • 114 59 Stockholm