Skip to main content

Enstar utför frånluftsåtervinning för Sollentunahem

Nyhet   •   Dec 12, 2013 11:49 CET

Nu är projektet med frånluftsåtervinning i Sollentunahems fastigheter i Sollentuna kommun i sitt slutskede.  Här återvinns alltså frånluften från hyreslägenheter i ett låghus med tre våningar samt tre stora punkthus med  åtta våningar i Edsberg.

Energin som tidigare blåstes rakt ut i atmosfären tas tillvara med hjälp av återvinningsbatterier vid frånluftsfläktarna på taken. Energin från den varma luften leds via köldbärare till frånluftsvärmepumpar i energicentralen där de producerar värme och varmvatten till husen. Frånluftsvärmepumparna komplettarar den befintliga värmen som i det här fallet är fjärrvärme. Istället för med fjärrvärme går denna lösning även utmärkt att kombinera med bergvärme/geoenergi.

Runt om i Stockholm och övriga Sverige finns en stort bestånd fastigheter som i dagsläget ventileras med frånluftsventilation och inte har någon återvinning för ventilationen. Vid en installation med frånluftsvärmepumpar tar man till vara på energin i frånluften och återanvänder den i det befintliga värmesystemet. Den köpta energin för att producera värme och varmvatten i huset minskar med ca 30-35% med den här typen av installation.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera