Skip to main content

HEBA Fastighets AB tecknar nytt avtal med Enstar för ytterligare ett energisystem med lokal förnybar energi.

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 11:07 CEST

Till fastigheten Pennvässaren 2 ska Enstar leverera ett så kallat hybridsystem som innefattar både solceller, geoenergilager samt frånluftsåtervinning. Det nya energisystemet förväntas generera en energibesparing om ca 70% gentemot nuvarande fjärrvärme och elanvändning.

Det nya energisystemet utgör ett helt nytt energisystem för produktion av värme och varmvatten. Energisystemet baseras på frånluftsåtervinning och ett energilager i form av 18 st. energibrunnar med ett djup om 270 m. Energibrunnarna tillsammans med frånluftsåtervinningen förser systemet med energi som värmepumpar nyttjar för produktion av både värme och varmvatten. Den befintliga fjärrvärmecentralen demonteras. Utöver detta installeras 241 st. solpaneler på fastighetens tak med en samlad effekt om 66,3 kWp som producerar gratis el till fastigheten.

Sommartid, vår och höst nyttjas frånluftsåttervinningen som energikälla till byggnadens komfortsystem. Samtidigt som energin ur frånluften nyttjas för produktion av värme och varmvatten återladdas överskottet av denna energi till energibrunnarna. Detta för att säkerställa ett långsiktigt hållbart energilager samtidigt som energisystemet erhåller högsta möjliga verkningsgrad.

Vintertid nyttjas både frånluftsenergi och energi från energibrunnar för att producera värme och varmvatten. På detta sätt tillvaratas den naturliga energin i berget samt den återladdade energin från byggnaden.

Med detta energisystem uppnår HEBA målet om minskad klimatpåverkan och nyttjande av primärenergier. Det nya energisystemet medför även att HEBA fritt kan välja energileverantör för hela fastighetens behov av inköpt energi.

Enstar AB är en oberoende samarbetspartner som skräddarsyr effektiva energisystem som tar tillvara på all förnybar energi i och runt om din fastighet. Vi erbjuder fastighetsägare kostnadseffektiva och hållbara systemlösningar för värme, kyla och el med fokus på förnybar energi. Bolaget arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att utveckla, förädla och förvalta olika fastigheters energisystem. Kunderna är till exempel fastighetsbolag, industrier och bostadsrättsföreningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.