Skip to main content

Äntligen: Normalt elpris!

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 11:10 CEST

Systempriset i Norden landade i juni på 27,96 €/MWh. Det betyder att vi nu äntligen ser priser som bara ligger 3,5 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Normala elpriser, än så länge.

Om vi använder snittpriset för de senaste fem åren som riktmärke för ett normalt elpris, så har det nordiska elpriset länge legat långt över det normala. Vi måste gå tillbaka ända till vintern 2017/2018 för att se något som liknar normala priset. Men nu närmar vi oss: Systempriset i Norden landade i juni på 27,96 €/MWh. Det betyder att vi nu äntligen ser priser som bara ligger 3,5 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Ser vi på snittpriset för de senaste tio åren, hamnar årets junipris faktiskt hela 13 procent under genomsnittet.

Det har varit starka krafter som har hållit elpriset uppe under en lång tid, så som råvarupriser, torkperioder och inte minst priset på koldioxidkvoter varit de tre viktigaste drivkrafterna.

Vindkraft stärker självförsörjningen
Så vad har hänt nu? De lokala förhållandena i Norden har förbättrats kraftigt sedan fjolårets sommar. För ett år sedan ledde extremtorkan till ett massivt underskott av vatten i kraftsystemet. Detta har förbättrats avsevärt så att vi inte längre är beroende av import från våra grannländer. Det betyder att vi kan ha lägre elpris än de gas- och kolberoende länderna i Europa. En annan naturresurs får också en allt större roll, den stora utbyggnaden av vindkraft i Norden har helt klart bidragit till att stärka självförsörjningen av el.

Fossilpriserna faller
Råvarupriserna, gas och kol, har stigit sakta men säkert under en längre tid för att nå en topp vid inledningen av fjärde kvartalet förra året. Därefter blev det ett skifte och aktiekurserna föll kraftigt världen över och därmed började även gas- och kolpriserna att falla. Det har de gjort ända fram till i dag, med lägre elpriser till följd. Den milda vintern i Europa såg dessutom till att fylla på lagren så att vi har fått ett överskott av både gas och kol i Europa. Även detta bidrar till att pressa ner priserna till nivåer vi måste gå tillbaka flera år för att se maken till.

Gör förnybar kraft konkurrenskraftigare
Koldioxidkvotpriset hängde också med i uppgången på råvarupriserna. Dessa kvoter är något alla producenter av fossil energi måste köpa för att kunna producera. Koldioxidpriset blir således en del av kostnadspriset för att producera gas- eller kolkraft. Till skillnad från råvarorna har inte utsläppspriset korrigerats ner. Det fick en korrigering vid inledningen av fjärde kvartalet, men fick snabbt stöd och ligger nu på en nivå som är högre. Detta är i linje med EU-politikernas önskemål och de har satt in flera åtgärder på utsläppsmarknaden för att göra det dyrare att släppa ut koldioxid. På så vis vill de göra förnybar kraft konkurrenskraftigare och strategin ser ut att fungera.

Kortvarig prisnedgång?
Marknadsaktörerna på kraftmarknaden opererar på två olika marknadsplatser, varav den ena är spotmarknaden där man handlar med fysisk el. Men aktörerna handlar även med kontrakt för leverans av el många år framåt i tiden. Detta sker på terminsmarknaden. Kontrakten som ingås här ger oss en fingervisning om vad marknaden tror att priset ska bli framåt i tiden. Dagens terminskontrakt tyder på att priserna åter kommer att stiga under hösten och vintern. Terminspriserna ligger nämligen 10–15 procent över femårssnittet för hösten och upp till hela 20 procent över snittet för december.

Om Entelios

Entelios erbjuder ren energi, spetskompetens och teknologi som gör det möjligt för industribolag samt små och stora företag i näringslivet och offentliga verksamhet att bli ledande på området klimatvänliga energilösningar.

Kärnverksamheten är styrning av och handel med förnybar energi på den nordiska och europeiska elmarknaden å kundernas vägnar.

  • Entelios har 150 anställda fördelade på åtta platser (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Göteborg, Berlin, München och Zürich)
  • Norden har Entelios ansvar för en kundportfölj på över 20 TWh (årsförbrukning för ca 1,3 miljoner hushåll).
  • Entelios är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.