Skip to main content

Många fördelar med ROT-avdraget – men modellen behöver utvecklas

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 19:18 CEST

En överväldigande majoritet av Entreprenörföretagens medlemmar vill behålla ROT-avdraget. Men många anser också att det finns problem med det nuvarande regelverket och att ett antal förbättringar bör göras för att utveckla modellen. Det visar en undersökning från Entreprenörföretagen som presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan den 1 juli.

Skatteavdrag för renovering och underhåll av bostäder, det så kallade ROT-avdraget, har införts i Sverige i flera omgångar. Organisationen Företagarna har beräknat att den senaste versionen av avdraget har gett mellan 15 000 och 25 000 nya vita jobb.

Den 8 december 2008 sjösattes den senaste modellen och nu är det därför hög tid att avgöra om det är dags att skrota eller utveckla ROT-avdraget? Frågan ställdes bland annat på Entreprenörföretagens seminarium under Almedalsveckan vid en paneldebatt med statssekreteraren Ulf Perbo, skatteutskottets Teres Lindberg (s), Skattebetalarnas vd Joacim Olsson samt Entreprenörföretagens vd Thomas Dahlberg.

– ROT-avdraget har bland annat bidragit till att svarta jobb har blivit vita och att mycket kriminalitet har rensats bort från byggsektorn. Avdraget gynnar inte bara våra medlemsföretag utan även hela byggbranschen samt naturligtvis även den enskilde medborgaren och därmed samhället i stort, sa Thomas Dahlberg, vd i Entreprenörföretagen.

– Entreprenörföretagens undersökning visar att ROT-avdraget har gett medlemsföretagen ett ökat arbetsutbud, men det finns samtidigt önskemål om förändringar. Vi har därför tagit fram en del förslag på hur systemet kan göras bättre och mer effektivt än vad det är i dag. Vi tycker bland annat att Skatteverkets möjligheter att kontrollera företagen som begär utbetalning för ROT-arbeten, bör förbättras, fortsatte Thomas Dahlberg.

Undersökningen, som pågick mellan den 12 och 28 juni i år och som har besvarats av nästan 300 av Entreprenörföretagens 900 medlemsföretag, visar bland annat att hela 96 procent av de tillfrågade medlemsföretagen utför arbeten åt privatkunder där ROT-avdrag är aktuellt. När samma fråga ställdes vid en undersökning år 2009 var motsvarande siffra något lägre, 87 procent.

I årets undersökning uppger också 44 procent att andelen ROT-arbeten åt privatkunder ökade under 2012 jämfört med föregående år och 88 procent av de tillfrågade anser att ROT-avdraget minskar förekomsten av svartarbetet i byggbranschen.

39 procent av de tillfrågade angav att runt 50 procent av de ROT-arbeten som deras företag utförde gjordes där ROT-avdraget inte är aktuellt. Det vill säga ROT-arbeten på flerfamiljsbostäder, offentliga byggnader och dylikt.

På frågan vilken som är den mest angelägna förändringen i ROT-avdraget?, svarade 34 procent att ROT-avdraget bör utökas så att det även gäller arbeten på flerfamiljsbostäder och 38 procent ansåg att avdraget bör utökas så att det även omfattar tillverkning i den egna verkstaden.

– Våra medlemsföretag ser gärna att ROT-avdraget finns kvar oavsett vilka som vinner valet nästa år, men modellen behöver en övergripande översyn och med tanke på att hela Sverige tjänar på ROT-avdraget, hoppas vi också att det här kan bli en valfråga där våra riksdagspartier kommer med effektiva förslag på förändringar i regelverket, säger Thomas Dahlberg.

Med utgångspunkt från svaren i undersökningen vill Entreprenörföretagen lyfta fram följande problemområden:

• En rejäl utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden, bland annat när det gäller antalet nya vita jobb och andra aspekter, bör göras omgående.

• Vi måste arbeta vidare med frågor som rör kriminalitet och svartjobb i byggbranschen, eftersom uppföljningen och kontrollen i många fall inte fungerar. Här pekar våra medlemmar exempelvis på förekomsten av företag som inte alls skattar i Sverige och på att företag ”stjäl” privatpersoners personnummer och bluffar sig till utbetalning av avdrag.

• Det finns alldeles för många konstiga och fyrkantiga regler kring vad som är avdragsberättigat eller inte. Ett exempel på det är att en privatperson inte kan få ROT-avdrag för vissa delar av det arbete som en plåtslagare utför eftersom avdraget inte gäller för den tid då plåtslagaren till exempel tillverkar ett skorstensbeslag i sin verkstad som sedan ska monteras på privatpersonens villa. Med andra ord går det att få ROT-avdrag för montaget men inte för ”tillverkningen”.

För mer information kontakta: Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund,
telefon: 08-762 75 98, e-post: thomas.dahlberg@entreprenorforetagen.se.

Entreprenörföretagen ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och samlar 900 svenska företag i tre branschföreningar; Byggnadsplåt, Ventilation och Stål & Lättbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera