Skip to main content

Starkt stöd för individuella och prestationsbaserade löner

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 15:40 CEST

En övervägande majoritet av både byggnadsarbetare och arbetsgivare vill att lönerna ska vara individuella och baserade på ansvar och prestation. Det visar två separata undersökningar som Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och Maskinentreprenörerna (ME) har genomfört.

PLR och ME, som tillsammans organiserar 40 procent av arbetsgivarna inom bygg och installationsindustrin, har låtit Demoskop och United Minds genomföra två undersökningar kring hur arbetstagare i LO-kollektivet respektive arbetsgivare inom plåtslageri ser på lönebildning. En av undersökningarna visar att 74 procent av de tillfrågade byggnadsarbetarna vill att graden av ansvarstagande ska vara avgörande för löneutvecklingen och 73 procent att den prestation som görs ska påverka lönen.

– Att våra medlemmar är positiva till möjligheten att belöna prestation och ansvar med en individuell och prestationsbaserad lönesättning kom inte som en nyhet för oss. Men att även en majoritet av arbetstagarna helst vill ha ett sådant lönesystem har vi tidigare bara kunnat ana. Därför känns det mycket bra att vi nu har detta svart på vitt, säger Thomas Dahlberg vd för PLR.

– Vi har länge arbetat för individuell lönesättning, men har mött motstånd från fackförbunden. Nu vet vi att både våra medlemmar och deras medarbetare vill att ansvarstagande och prestation ska synas i lönekuvertet, säger ME:s vd Hampe Mobärg. 

Parallellt har United Minds utfört en motsvarande undersökning hos arbetsgivarna som visade snarlika resultat. Av 317 tillfrågade plåtslagerier uppger 76 procent att de tror att en mer individbaserad lönesättning bidrar till ökad produktivitet.

– Det är glädjande siffror som talar för sig själv. Dagens medarbetare vill belönas efter förtjänst och insats. Vi behöver moderna lönesystem, både för att kunna bryta de senaste årens svaga resultatutveckling och för att möta en växande utländsk konkurrensen, säger Hampe Mobärg.

En viktig förutsättning för en mer individuell lönesättning är enligt undersökningen att systemet upplevs som rättvist. PLR och ME kommer därför att förstärka åt sina medlemsföretag med utbildningar och andra verktyg som underlättar för arbetsgivarna när de vill utveckla lönesättningen och förbättra sin kompetens inom detta område.

– Vi har, som arbetsgivarorganisationer, ett ansvar för att stödja våra medlemmar med kunskap och verktyg i deras roll som arbetsgivare. För att vara attraktiv och konkurrenskraftig måste branschen i framtiden kunna möta medarbetarnas krav på lönesättningen på ett sätt som tar hänsyn till ansvarstagande och arbetsinsats, säger Thomas Dahlberg.


För mer information kontakta:

Thomas Dahlberg, vd Plåtslageriernas Riksförbund, telefon: 08-762 75 98,
e-post: thomas.dahlberg@entreprenorforetagen.se

Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna, telefon: 08-762 70 72,
e-post: hampe.mobarg@me.se


Entreprenörföretagen ägs av Plåtslageriernas Riksförbund och samlar 900 svenska företag i tre branschföreningar; Byggnadsplåt, Ventilation och Stål & Lättbyggnad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera