Bättre koll på kemikalierna i Göteborgs förskolor

Nyheter   •   Maj 24, 2018 09:40 CEST

Under 2017 har EnviroPlanning gjort en uppföljande granskning av hur förskolorna i fyra stadsdelar i Göteborg arbetar med att göra barnens miljö mer giftfri. Det är en del i stadens kemikalieplan och sedan 2015 har staden arbetat med åtgärdsprogrammet Vägen till en giftfri förskola. Resultaten från granskningarna har nu publicerats som en del i Stadsrevisionens årliga granskningsrapporter.

EnviroPlanning har tilldelats betyget Högsta Kreditvärdighet av UC

Nyheter   •   Mar 21, 2018 09:30 CET

EnviroPlanning är en trygg och stabil affärspartner anser UC som har tilldelat företaget högsta kreditvärdighet, UC Guld.

EnviroPlanning deltog i konferens om vindkraftens miljöeffekter

Nyheter   •   Sep 28, 2017 13:35 CEST

EnviroPlannings fladdermusexpert Stefan Pettersson har presenterat sin forskning om fladdermusaktivitet vid vindkraftverkens tornhöjd vid Conference on Wind energy and Wildlife Impacts, i Estoril, Portugal.

EnviroPlanning sätter tvätt- och maskindiskmedel under luppen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 11:45 CEST

EnviroPlanning har fått i uppdrag att undersöka innehållet i europeiska tvätt- och maskindiskmedel. Det är fyra konsumenttidningar i Belgien, Italien, Spanien och Portugal som samarbetar om att undersöka hushållskemikaliers effektivitet och innehåll. Utredningen visar att en del svårnedbrytbara ämnen som är dåligt undersökta börjat användas i låga halter.

Ny syntesrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss

Nyheter   •   Maj 10, 2017 11:27 CEST

I en ny rapport från Naturvårdsverket sammanställs den senaste kunskapen om hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraft, och hur nya vindparker kan byggas med hänsyn till dessa djur. EnviroPlannings fladdermusexpert Stefan Pettersson är en av författarna.

Rapporten kan laddas ned från Naturvårdsverkets hemsida.

EnviroPlanning är medförfattare till en rapport om hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraft.

Läs vidare »

EnviroPlanning anställer Tony Johansson från ÅF som ny VD

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 16:05 CEST

Efter flera år av kontinuerlig organisk tillväxt och god lönsamhet går EnviroPlanning in i nästa fas. För att möta nya krav och höjda förväntningar har Tony Johansson anställts som VD med ansvar att driva och leda bolaget mot tydliga mål med fokus på utveckling av verksamheten.

Inventering av flodpärlmusslor

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 14:30 CET

Det är ingen munter bild av tillståndet för flodpärlmusslorna i Västra Götalands län. Av de åtta vattendrag som inventerades hösten 2016 så hittades inga små musslor (mindre än 50 mm), detta är ett tecken på att musslorna inte förökar sig och de riskerar försvinna från dessa vattendrag om inte utvecklingen vänder.

Ny rapport om kungsörnar och vindkraft

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 14:23 CET

Hur kan nya vindkraftsparker byggas med hänsyn till kungsörnar? I en rapport som nyligen publicerats av Naturvårdsverket, har Tim Hipkiss, tillsammans med kollegor på SLU, studerat kungörnars hemområden, biotopval och rörelsermönster och ger förslag på hänsynsåtgärder vid planering och lokalisering av framtida vindparker.

Bilder & Videor 6 bilder

Om EnviroPlanning AB

Miljökonsulter med engagemang och expertis

EnviroPlanning AB grundades år 2000 och ägs av sina medarbetare. Vi erbjuder konsulttjänster inom Akvatisk biologi, Biologisk mångfald, Miljösäkrad samhällsbyggnad och Hållbar kemikalieanvändning. Vi hjälper våra kunder bland annat med kvalificerad rådgivning, utredningstjänster, ledningsstöd och bemanning.

EnviroPlanning producerar kvalificerad kunskap som skapar trygghet inför beslut och minimerar kostnader, miljöeffekter och olycksrisker. Vi leder våra kunder i uppbyggnaden av samhällen i ekologisk balans, med säkra arbetsplatser och en god boendemiljö. Lättläst och pedagogisk information skall alltid vara ett mervärde i våra tjänster för att främja kunskapsuppbyggnad och demokrati.

Våra kärnvärden
Affärsmässighet - Vi värderar kunskap, kvalitet och ett yrkesmässigt förhållningssätt vilket innebär att vi levererar rätt produkt i rätt tid. Vår ambition är att skapa förtroende i alla kontakter.

Hållbara lösningar - Vi värderar ekonomiskt hållbara lösningar som samtidigt innebär ett aktivt ansvarstagande för miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter i samhällsutvecklingen.

Tydlighet - Vi värderar tydlig och pedagogisk kommunikation i tal, bild och skrift. Vår ambition skall alltid vara att förmedla kvalificerad kunskap på ett överskådligt sätt.

Arbetsglädje - Vi värderar drivkraft och engagemang och ser varje uppdrag som en möjlighet till utveckling och nytt lärande.

Adress

  • EnviroPlanning AB
  • Lilla Bommen 5C
  • 411 04 Göteborg
  • Sverige