Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 19:08 CEST

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med ABEX Pharmaceuticals för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme® på den sydafrikanska marknaden. Produkten kommer att börja säljas i slutet av 2018.

ABEX säljer till alla större apotekskedjor men även till dagligvarubutiker i Sydafrika. Bolaget planerar att lansera ColdZyme i slutet av 2018 men med fokus på den sydafrikanska vintersäsongen som sträcker sig från mars till juli. Bolaget kommer att genomföra en omfattande marknadsförings-kampanj med såväl annonsering i traditionell media och butiksreklam som radioreklam och marknadsföring i sociala medier.

Den sydafrikanska förkylningsmarknaden beräknas uppgå till cirka 2,1 miljarder Rand, motsvarande cirka 1,4 miljarder SEK. De flesta förkylningspreparaten är symptomlindrande och det finns endast ett par stycken förkylningssprayer med inriktning mot förkylningsvirus. Det gör att ABEX ser stora möjligheter att positionera ColdZyme som ett mycket intressant behandlingsalternativ inom segmentet.

 • Vi är mycket stolta över samarbetet med Enzymatica och få vara ansvarig för att introducera ColdZyme på marknaden. Då det saknas bra behandlingsalternativ inom förkylningssegmentet finns det en stor potential för ColdZyme, som både kan användas preventivt och för att förkorta förkylningen, säger Ed Hallam, ansvarig för ABEX konsumentdivision.
 • Vi är väldigt glada över avtalet med ABEX som är ett väletablerat och välrenommerat läkemedelsbolag med en stark distributionsapparat på den sydafrikanska marknaden, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ABEX Pharmaceuticals är ett privatägt läkemedelsbolag som grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Port Elizabeth och med försäljnings- och teknikkontor i Pretoria. Företaget har också representationskontor i Kina, Hong Kong, Australien och Storbritannien. ABEX utvecklar, tillverkar och säljer såväl läkemedel som receptfria produkter (OTC - Over the Counter) och medicintekniska produkter. Antalet anställda uppgår direkt och indirekt till ca 30.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Läs vidare »

Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern

Nyheter   •   Maj 22, 2018 08:30 CEST

Enzymatica har ingått ett distributionsavtal med Qualia Pharma för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme® på den grekiska och cypriotiska marknaden. Bakgrunden till avtalet är att Qualia Pharma förvärvade Life NLB den 1 mars 2018. Enzymatica hade tidigare ett distributionsavtal med Life NLB som nu övergår till Qualia Pharma.

 • Vi ser en klar fördel att vi nu har slutit avtal med Qualia Pharma som är en större aktör och kan göra en mer kraftfull satsning på marknadsföring av ColdZyme i Grekland och på Cypern, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.
 • Vi ser en god potential för ColdZyme på vår marknad mot bakgrund av produktens framgångsrika lansering på andra europeiska marknader. Att kunna sälja en produkt som angriper orsaken till förkylning, dvs virus, ser vi som en stor fördel jämfört med de flesta förkylningsprodukter som är inriktade på att lindra symptom, säger Fotis Sakellaridis, VD för Qualia Pharma.

Den grekiska och cypriotiska marknaden för förkylningsprodukter uppskattas vara värd 670 Mkr, och är en stabil marknad. ColdZyme började säljas in till apoteken på de båda marknaderna under 2017. Under 2018 inleds lansering riktad mot konsumenter, apotekare och vårdpersonal.

Qualia Pharma är ett grekiskt läkemedelsbolag verksamt inom läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott. Bolaget grundades 2009 och bedriver forskning inom bland annat osteoartrit/artros, CNS – sjukdomar i det centrala nervsystemet som Alzheimer och Parkinson samt biologiska produkter för utveckling av läkemedelsmolekyler. Som en del av forskningsarbetet samarbetar Qualia Pharma med universitet och forskningsinstitut. Företaget har 43 anställda och omsätter ca 50 Mkr.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:45 CEST

Enzymatica offentliggör idag resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® Munspray att oskadliggöra humant coronavirus – en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 20171 visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra över 90 % av de kända virus som orsakar förkylning.

De aktuella resultaten presenteras idag på Öron-Näsa-Hals-dagarna i Linköping2 och visar att ColdZyme inaktiverar humant coronavirus och minskar virusets cytopatiska (cellskadande) effekt med 99,9 % in vitro. Coronaviruset är potentiellt farligt då det utöver vanlig förkylning, även orsakar sjukdomar som SARS, Severe acute respiratory syndrome, svår akut respiratorisk sjukdom, och MERS, Middle East respiratory syndrome,som är en smittsam lunginflammation.

-Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme förmår inaktivera den absoluta majoriteten av våra vanligaste förkylningsvirus på ett effektivt sätt. Resultaten hjälper oss ytterligare en bit på vägen när det gäller att förklara ColdZymes förebyggande och förkortande effekt på förkylning, säger Fredrik Lindberg, VD på Enzymatica.

Resultatet för coronaviruset kompletterar tidigare publicerade in vitro-data, som visade att ColdZyme oskadliggör fyra andra av våra vanligaste virusfamiljer som orsakar förkylning. Således har ColdZyme visat sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 %, adenovirus typ 2 med 64,5 % och humant coronavirus med 99,9 %, utan någon cellskadande effekt. Sammantaget har ColdZyme visat sig vara effektivt mot mer än 90% av våra vanligaste förkylningsvirus. Samtliga in vitro-försök har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i munhåla och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen. ColdZyme, som består av glycerol och enzymet trypsin från torsk, bildar en barriär i svalget mot förkylningsvirus. ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsins förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna som är viktiga för deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

 1. Stefansson B, Gudmundsdottir A, Clarsund M (2017) A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virol Res Rev 1: DOI: 10.15761/VRR.1000130
 2. Stefansson et al, ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses, Congress of the Swedish Association of Otolaryngology, 2018, se bifogad poster och abstrakt pdf.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.45 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Läs vidare »

Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt

Nyheter   •   Apr 09, 2018 11:30 CEST

Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas

Nyheter   •   Dec 27, 2017 08:45 CET

I en nyligen genomförd konsumentundersökning med GfK uppger över 40% av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av en förkylning så uppger nästan 80% att de upplever en mildare eller kortare förkylning

Under november genomförde GfK en konsumentundersökning på uppdrag av Enzymatica för att undersöka ColdZyme-kunders uppfattning om ColdZymes fördelar samt för att bedöma marknaden i övrigt. 100 förkylningskategorikunder och 100 ColdZyme-användare i Sverige ingick i undersökningen. Undersökningen bekräftade att de flesta ColdZyme-användare antingen använder ColdZyme förebyggande eller vid tidiga symptom som halsont och sjukdomskänsla. De vanligaste skälen till varför konsumenterna valt att använda ColdZyme är antingen produktens goda effekt, eller att de blivit rekommenderade av en apotekare, kollega eller vän. Av ColdZyme-användarna uppger 42% att de använder ColdZyme förebyggande och om de ändå drabbas av förkylning så uppger 79% att förkylningen blivit mildare, eller varar kortare.

”ColdZyme-användarnas upplevelser som de rapporteras i GfKs undersökning stämmer väl överens med vad vi sett i tidigare kliniska studier såsom COLDPREV, och våra observationsstudier på t.ex. idrottare samt förskole- och äldreboendepersonal,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

I övrigt uppgav ColdZyme-användarna att de tyckte produkten var mycket väl tolererad och fungerade bra. På den svenska apoteksmarknadens förkylningskategori finns det cirka 170 produkter, båda ColdZyme produkterna (7 och 20ml) finns på topp 10-listan. Som varumärke är ColdZyme idag etablerat på topp 5-listan över de mest säljande i värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »

Enzymatica presenterar resultat av studie: ColdZyme har förmåga att oskadliggöra vanliga förkylningsvirus

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 13:20 CET

Enzymatica presenterar idag resultaten från en in vitro-studie, publicerad i en vetenskaplig tidskrift, som visar förmågan hos ColdZyme® munspray att oskadliggöra de flesta av våra vanligaste förkylningsvirus. Studien visade att ColdZyme inaktiverar de virus som testades och minskar deras cellskadande effekt med mellan 64,5 % och 99,9 %. Resultaten indikerar att ColdZyme är kliniskt användbart för att förebygga och behandla förkylning.

Den medicintekniska produkten ColdZyme är en munspray som bildar en barriär i svalget mot förkylningsvirus. Produktens barriärlösning består av glycerol och enzymet trypsin från torsk. Den publicerade studien har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium. Studiens mål var att avgöra om ColdZyme hade förmåga att oskadliggöra de vanligaste virusslagen som orsakar förkylning hos människor[1]. ColdZyme visade sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 % och adenovirus typ 2 med 64,5 %. ColdZyme hade ingen skadlig effekt på de studerade cellerna.

”Resultaten tyder på att ColdZyme skapar en skyddande barriär mot de flesta vanliga virus som man vet orsakar förkylning. Detta stöds även av vår tidigare kliniska studie, COLDPREV[2]och våra andra patientstudier”, säger Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsinets förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna, och därmed begränsa deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 13.00.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

[1] Studie Inaktivering av förkylningsvirus: 10.15761/VRR.1000130

[2]COLDPREV: https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74013Läs vidare »

Studie om ColdZyme – Den mest rekommenderade förkylningsprodukten hos apoteken

Nyheter   •   Nov 09, 2017 09:00 CET

En ny marknadsundersökning visar att ColdZyme® Munspray är den mest rekommenderade förkylningsprodukten av apotekspersonal i Sverige[1]. Majoriteten av de konsumenter som frågade efter hjälp och rekommendationer mot sin förkylning på apoteken fick rådet att använda ColdZyme. Dessutom visar färsk statistik enligt Nielsen Data att ColdZyme är den mest framgångsrika varumärkeslanseringen på över 30 år[2] av en ny förkylningsprodukt. Produkten har uppnått en marknadsandel på 5 % (värde) i förkylningskategorin sedan lanseringen 2013 i Sverige.

På uppdrag av Enzymatica genomförde undersökningsinstitutet GfK en marknadsundersökning på

93 apotek i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Skåne. Så kallade ”mystery shoppers” utgav sig för att vara konsumenter med symptom som exempelvis sjukdomskänsla och ont i halsen och bad apotekspersonalen att rekommendera något som kunde hjälpa mot förkylningen. ColdZyme var den produkt som rekommenderades oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga och förkorta en förkylning. 67 procent av apotekspersonalen rekommenderade ColdZyme medan det enbart var 26 procent som rekommenderade den produkt som fick näst mest röster. Resultatet är statistiskt signifikant.

 • När man sprayar i munnen och svalget bildas en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fångar in förkylningsvirus och deaktiverar virusets förmåga att infektera celler, så att svalget skyddas och låter kroppen göra sig av med viruset på naturlig väg, säger, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Exempel på tillfällen då risken att smittas av förkylningsvirus ökar är vid större familjeträffar, tåg- och flygresor, på jobbet i kontorslandskap eller under typiska förkylningstider som semesterslut, skolstart eller julledighet.

 • Genom att använda sprayen i förebyggande syfte när du utsätts för en ökad risk att smittas går det att förhindra att en förkylning bryter ut. Och om man redan har drabbats är det dessutom möjligt att förkorta sjukdomstiden med hjälp av ColdZyme, säger Fredrik Lindberg.

Av de 5 mest säljande varumärkena inom förkylning är ColdZyme, det enda helt nya varumärket som lanserats på över 30 år. ColdZyme har idag en marknadsandel på 5% (värde), och är också det 5:e mest säljande varumärket i Sverige som säljs inom förkylningskategorin på svenska apotek, (Nielsen Data, 20170930).

Enzymatica har genomfört ett flertal andra användarstudier, bland annat där elitidrottare och förskole- och äldrevårdspersonal har använt ColdZyme. Resultaten visar bland annat en betydande minskning av antal sjukdagar samt att förkylningssymptomen var mildare när deltagarna i studierna blev infekterade.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Mystery Shopping

© GfK Mystery Shopping and Attitudinal Study genomfördes under april och maj 2017. Totalt 93 apotek besöktes i storstadsområdena Stockholm / Göteborg / Skåne. Mystery shoppern presenterade symptom som sjukdomskänsla och/eller ont i halsen och frågade efter någon produkt som kunde hjälpa. Mystery Shopping utförd av GfK visar att ColdZyme av apotekare rekommenderas signifikant (P <0.001) oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga eller förkorta en förkylning.

[1] © GfK Mystery Shopping and Attitudinal Study | May 2017

[2] Nielsen Data, 12M MAT, 20170930

Läs vidare »

Fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien publicerad – stärker dokumentation för ColdZyme

Nyheter   •   Okt 18, 2017 11:00 CEST

ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Nyheter   •   Okt 17, 2017 09:00 CEST

Enzymatica har genomfört en utvärdering av ColdZyme®Munspray mot förkylning hos förskolepersonal under vinterhalvåret. Resultatet visar att användningen av ColdZyme minskade sjukfrånvaron med mer än tre dagar, från 7,4 till 4,1 dagar. I de fall personalen i studien blev förkylda upplevde de infektionen som mildare än vanligt.

Enzymatica genomförde en observationsstudie med 15 personer som använde ColdZyme i förebyggande syfte mot förkylning under förkylningssäsongen (oktober-mars). De 15 personerna arbetar på en förskola och samtliga personer fullföljde studien. Deltagarna instruerades att använda ColdZyme så fort man blev exponerad för förkylningsvirus, liksom att ta ColdZyme vid första förkylningssymptom och fortsätta tills det att symptomen upphört. De personer som deltog i studien hade registrerat sjukfrånvaro för kontrollperioden under föregående vinter.

Syftet med studien var att utvärdera om ColdZyme kan användas i förebyggande och förkortande syfte för att förhindra och mildra förkylningsinfektioner hos förskolepersonal och därmed minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Förhållandena på en förskola är gynnsamma för spridning av infektioner. Ett infekterat barn kan lätt sprida förkylningsvirus till personalen, vilket leder till minskad arbetskapacitet och sjukfrånvaro.

Resultatet från studien visade att ColdZyme, som använts i förebyggande syfte och vid första förkylningssymptomen, minskade korttidssjukskrivning hos personalen från 7,4 till 4,1 dagar under sexmånaders perioden jämfört med kontrollperioden. Den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade därmed med 3,3 dagar. Samtidigt rapporterade de som deltog i studien att de inte hade noterat några biverkningar vid användningen av ColdZyme.

 • -Vi har tidigare genomfört motsvarande studier för andra grupper som äldreboendepersonal och elitidrottare. Liksom för dessa studier visar vår senaste utvärdering av förskolepersonal att ColdZyme är ett effektivt sätt att korta sjukdomsperioder och mildra förkylningar, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

En tidigare studie[1] i Sverige har visat att den totala kostnaden och produktivitetsförlusten p g a sjukskrivningar orsakade av förkylningar och allergier (rinit) uppgår till 5,1 dagar eller drygt 5 000 kr per person och år. Med en minskad sjukdag per person och år skulle besparingar på över 4 miljarder kronor kunna göras.

Den aktuella studien på förskolepersonal stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV[2] – att ColdZyme reducerar virusmängden med upp till 99% och kan minska antalet sjukdagar med mer än hälften.

Länk till förskolestudien:https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74014

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

[1]Hellgren, J., Cervin, A., Nordling, S., Bergman, A., and Cardell, L. O. (2010) Allergic rhinitis and the common cold–high cost to society. Allergy 65.6, 776-783. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x

[2]Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen

Läs vidare »

Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet

Nyheter   •   Jun 21, 2017 08:30 CEST

Enzymatica publicerar nu resultatet från en studie1 där svenska elitidrottare har använt ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar att ColdZyme minskade antalet sjukdagar med drygt 50 procent hos de två grupperna ishockeyspelare och skidskyttar jämfört med tidigare kontrollperioder. Studien visar också att de elitidrottare som blev förkylda och som använde ColdZyme upplevde mildare förkylningssymptom och förbättrad livskvalitet jämfört med vanlig förkylning utan behandling.

Enzymatica genomförde en studie med elitidrottare som använde ColdZyme i 3-12 månader under vintersäsongerna 2012-2014 i Sverige. 11 skidskyttar, 29 ishockeyspelare och 20 handbollsspelare deltog och lämnade in uppgifter om frånvarodagar i samband med träning och tävling. Dessutom fick de som blev förkylda svara på frågor om symptom och livskvalitet.

Resultatet från studien visar att genomsnittligt antalet sjukdagar per idrottare och månad vid användning av ColdZyme minskade väsentligt med 51 procent för skidskyttarna och med 67 procent för ishockeyspelarna jämfört med kontrollperioderna. De idrottare i studien som blev infekterade rapporterade mildare symptom och en väsentlig förbättring av livskvaliteten (exempelvis för sömn och prestationsförmåga) jämfört med vanlig förkylning utan behandling med ColdZyme. 9 av 11 skidskyttar rapporterade att de hade känt sig bättre eller mycket bättre genom att använda ColdZyme samt att de hade mildare eller mycket mildare förkylningssymptom. För handbollsspelarna rapporterades liknande resultat där 76 procent svarade att förkylningen i samband med användning av ColdZyme var så mild att den hade ingen eller liten effekt på livskvaliteten.

 • Användningen av ColdZyme har haft stor betydelse för min träning som skidskytt. Innan jag började använda ColdZyme kunde jag ha 30 till 40 sjukdagar per säsong jämfört med 3-5 dagar vid användning av ColdZyme, säger Torstein Stenersen, som tävlar för det svenska skidskyttelandslaget.
 • Resultatet från den här studien bekräftar resultatet från vår första kliniska studie (COLDPREV I) som bland annat visade på halvering av antalet sjukdagar. Studien på elitidrottare visar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt att skydda mot förkylning, genom att minska antalet sjukdagar och mängden förkylningssymptom, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

1 Clarsund, M. Evaluation of ColdZyme Mouth Spray for the Protection against Common Cold in Elite Athletes to Reduce Unwanted Absence from Training and Competition. Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 103-109. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.73010

För mer information, kontakta:
______________________________________________________________________________________

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • asfroeeduerik.balindbezurgowxn@enzauuiymatrsica.couppom
 • 0708-86 53 70

Om Enzymatica AB (publ)

Välkommen till Enzymatica AB

Enzymatica AB (publ) är ett publikt medicinteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa enzymbaserade produkter. Enzymaticas produkter baseras huvudsakligen på en barriärteknologi, innehållandes ett köldanpassat enzym som kan användas för att skapa aktiva skyddande barriärer mot patogener. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar företaget nya produkter inom övre luftvägsinfektioner, orala infektioner och inflammationer samt inom dermatologiområdet. Enzymatica utvecklar produkter inom olika marknadssegment för att skapa bättre kundnytta, bred igenkänning och närvaro på marknaden. Försäljningen går via strategiska distributions- och samarbetsavtal för utvalda geografiska marknader och länder.