Media no image

Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas

Nyheter   •   Dec 27, 2017 08:45 CET

I en nyligen genomförd konsumentundersökning med GfK uppger över 40% av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av en förkylning så uppger nästan 80% att de upplever en mildare eller kortare förkylning

Under november genomförde GfK en konsumentundersökning på uppdrag av Enzymatica för att undersöka ColdZyme-kunders uppfattning om ColdZymes fördelar samt för att bedöma marknaden i övrigt. 100 förkylningskategorikunder och 100 ColdZyme-användare i Sverige ingick i undersökningen. Undersökningen bekräftade att de flesta ColdZyme-användare antingen använder ColdZyme förebyggande eller vid tidiga symptom som halsont och sjukdomskänsla. De vanligaste skälen till varför konsumenterna valt att använda ColdZyme är antingen produktens goda effekt, eller att de blivit rekommenderade av en apotekare, kollega eller vän. Av ColdZyme-användarna uppger 42% att de använder ColdZyme förebyggande och om de ändå drabbas av förkylning så uppger 79% att förkylningen blivit mildare, eller varar kortare.

”ColdZyme-användarnas upplevelser som de rapporteras i GfKs undersökning stämmer väl överens med vad vi sett i tidigare kliniska studier såsom COLDPREV, och våra observationsstudier på t.ex. idrottare samt förskole- och äldreboendepersonal,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

I övrigt uppgav ColdZyme-användarna att de tyckte produkten var mycket väl tolererad och fungerade bra. På den svenska apoteksmarknadens förkylningskategori finns det cirka 170 produkter, båda ColdZyme produkterna (7 och 20ml) finns på topp 10-listan. Som varumärke är ColdZyme idag etablerat på topp 5-listan över de mest säljande i värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Läs vidare »
Media no image

Enzymatica presenterar resultat av studie: ColdZyme har förmåga att oskadliggöra vanliga förkylningsvirus

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 13:20 CET

Enzymatica presenterar idag resultaten från en in vitro-studie, publicerad i en vetenskaplig tidskrift, som visar förmågan hos ColdZyme® munspray att oskadliggöra de flesta av våra vanligaste förkylningsvirus. Studien visade att ColdZyme inaktiverar de virus som testades och minskar deras cellskadande effekt med mellan 64,5 % och 99,9 %. Resultaten indikerar att ColdZyme är kliniskt användbart för att förebygga och behandla förkylning.

Den medicintekniska produkten ColdZyme är en munspray som bildar en barriär i svalget mot förkylningsvirus. Produktens barriärlösning består av glycerol och enzymet trypsin från torsk. Den publicerade studien har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium. Studiens mål var att avgöra om ColdZyme hade förmåga att oskadliggöra de vanligaste virusslagen som orsakar förkylning hos människor[1]. ColdZyme visade sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 % och adenovirus typ 2 med 64,5 %. ColdZyme hade ingen skadlig effekt på de studerade cellerna.

”Resultaten tyder på att ColdZyme skapar en skyddande barriär mot de flesta vanliga virus som man vet orsakar förkylning. Detta stöds även av vår tidigare kliniska studie, COLDPREV[2]och våra andra patientstudier”, säger Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsinets förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna, och därmed begränsa deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 13.00.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

[1] Studie Inaktivering av förkylningsvirus: 10.15761/VRR.1000130

[2]COLDPREV: https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74013Läs vidare »
Media no image
Cf31tyvmpmrorm2c4ytq

Studie om ColdZyme – Den mest rekommenderade förkylningsprodukten hos apoteken

Nyheter   •   Nov 09, 2017 09:00 CET

En ny marknadsundersökning visar att ColdZyme® Munspray är den mest rekommenderade förkylningsprodukten av apotekspersonal i Sverige[1]. Majoriteten av de konsumenter som frågade efter hjälp och rekommendationer mot sin förkylning på apoteken fick rådet att använda ColdZyme. Dessutom visar färsk statistik enligt Nielsen Data att ColdZyme är den mest framgångsrika varumärkeslanseringen på över 30 år[2] av en ny förkylningsprodukt. Produkten har uppnått en marknadsandel på 5 % (värde) i förkylningskategorin sedan lanseringen 2013 i Sverige.

På uppdrag av Enzymatica genomförde undersökningsinstitutet GfK en marknadsundersökning på

93 apotek i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Skåne. Så kallade ”mystery shoppers” utgav sig för att vara konsumenter med symptom som exempelvis sjukdomskänsla och ont i halsen och bad apotekspersonalen att rekommendera något som kunde hjälpa mot förkylningen. ColdZyme var den produkt som rekommenderades oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga och förkorta en förkylning. 67 procent av apotekspersonalen rekommenderade ColdZyme medan det enbart var 26 procent som rekommenderade den produkt som fick näst mest röster. Resultatet är statistiskt signifikant.

 • När man sprayar i munnen och svalget bildas en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fångar in förkylningsvirus och deaktiverar virusets förmåga att infektera celler, så att svalget skyddas och låter kroppen göra sig av med viruset på naturlig väg, säger, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Exempel på tillfällen då risken att smittas av förkylningsvirus ökar är vid större familjeträffar, tåg- och flygresor, på jobbet i kontorslandskap eller under typiska förkylningstider som semesterslut, skolstart eller julledighet.

 • Genom att använda sprayen i förebyggande syfte när du utsätts för en ökad risk att smittas går det att förhindra att en förkylning bryter ut. Och om man redan har drabbats är det dessutom möjligt att förkorta sjukdomstiden med hjälp av ColdZyme, säger Fredrik Lindberg.

Av de 5 mest säljande varumärkena inom förkylning är ColdZyme, det enda helt nya varumärket som lanserats på över 30 år. ColdZyme har idag en marknadsandel på 5% (värde), och är också det 5:e mest säljande varumärket i Sverige som säljs inom förkylningskategorin på svenska apotek, (Nielsen Data, 20170930).

Enzymatica har genomfört ett flertal andra användarstudier, bland annat där elitidrottare och förskole- och äldrevårdspersonal har använt ColdZyme. Resultaten visar bland annat en betydande minskning av antal sjukdagar samt att förkylningssymptomen var mildare när deltagarna i studierna blev infekterade.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Mystery Shopping

© GfK Mystery Shopping and Attitudinal Study genomfördes under april och maj 2017. Totalt 93 apotek besöktes i storstadsområdena Stockholm / Göteborg / Skåne. Mystery shoppern presenterade symptom som sjukdomskänsla och/eller ont i halsen och frågade efter någon produkt som kunde hjälpa. Mystery Shopping utförd av GfK visar att ColdZyme av apotekare rekommenderas signifikant (P <0.001) oftare än andra förkylningsprodukter för att förebygga eller förkorta en förkylning.

[1] © GfK Mystery Shopping and Attitudinal Study | May 2017

[2] Nielsen Data, 12M MAT, 20170930

Läs vidare »
Hlcw8j2zwpll8fwmkiio
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

Fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien publicerad – stärker dokumentation för ColdZyme

Nyheter   •   Okt 18, 2017 11:00 CEST

Media no image
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Nyheter   •   Okt 17, 2017 09:00 CEST

Enzymatica har genomfört en utvärdering av ColdZyme®Munspray mot förkylning hos förskolepersonal under vinterhalvåret. Resultatet visar att användningen av ColdZyme minskade sjukfrånvaron med mer än tre dagar, från 7,4 till 4,1 dagar. I de fall personalen i studien blev förkylda upplevde de infektionen som mildare än vanligt.

Enzymatica genomförde en observationsstudie med 15 personer som använde ColdZyme i förebyggande syfte mot förkylning under förkylningssäsongen (oktober-mars). De 15 personerna arbetar på en förskola och samtliga personer fullföljde studien. Deltagarna instruerades att använda ColdZyme så fort man blev exponerad för förkylningsvirus, liksom att ta ColdZyme vid första förkylningssymptom och fortsätta tills det att symptomen upphört. De personer som deltog i studien hade registrerat sjukfrånvaro för kontrollperioden under föregående vinter.

Syftet med studien var att utvärdera om ColdZyme kan användas i förebyggande och förkortande syfte för att förhindra och mildra förkylningsinfektioner hos förskolepersonal och därmed minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Förhållandena på en förskola är gynnsamma för spridning av infektioner. Ett infekterat barn kan lätt sprida förkylningsvirus till personalen, vilket leder till minskad arbetskapacitet och sjukfrånvaro.

Resultatet från studien visade att ColdZyme, som använts i förebyggande syfte och vid första förkylningssymptomen, minskade korttidssjukskrivning hos personalen från 7,4 till 4,1 dagar under sexmånaders perioden jämfört med kontrollperioden. Den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade därmed med 3,3 dagar. Samtidigt rapporterade de som deltog i studien att de inte hade noterat några biverkningar vid användningen av ColdZyme.

 • -Vi har tidigare genomfört motsvarande studier för andra grupper som äldreboendepersonal och elitidrottare. Liksom för dessa studier visar vår senaste utvärdering av förskolepersonal att ColdZyme är ett effektivt sätt att korta sjukdomsperioder och mildra förkylningar, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

En tidigare studie[1] i Sverige har visat att den totala kostnaden och produktivitetsförlusten p g a sjukskrivningar orsakade av förkylningar och allergier (rinit) uppgår till 5,1 dagar eller drygt 5 000 kr per person och år. Med en minskad sjukdag per person och år skulle besparingar på över 4 miljarder kronor kunna göras.

Den aktuella studien på förskolepersonal stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV[2] – att ColdZyme reducerar virusmängden med upp till 99% och kan minska antalet sjukdagar med mer än hälften.

Länk till förskolestudien:https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.74014

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

[1]Hellgren, J., Cervin, A., Nordling, S., Bergman, A., and Cardell, L. O. (2010) Allergic rhinitis and the common cold–high cost to society. Allergy 65.6, 776-783. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x

[2]Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen

Läs vidare »
Media no image
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet

Nyheter   •   Jun 21, 2017 08:30 CEST

Enzymatica publicerar nu resultatet från en studie1 där svenska elitidrottare har använt ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar att ColdZyme minskade antalet sjukdagar med drygt 50 procent hos de två grupperna ishockeyspelare och skidskyttar jämfört med tidigare kontrollperioder. Studien visar också att de elitidrottare som blev förkylda och som använde ColdZyme upplevde mildare förkylningssymptom och förbättrad livskvalitet jämfört med vanlig förkylning utan behandling.

Enzymatica genomförde en studie med elitidrottare som använde ColdZyme i 3-12 månader under vintersäsongerna 2012-2014 i Sverige. 11 skidskyttar, 29 ishockeyspelare och 20 handbollsspelare deltog och lämnade in uppgifter om frånvarodagar i samband med träning och tävling. Dessutom fick de som blev förkylda svara på frågor om symptom och livskvalitet.

Resultatet från studien visar att genomsnittligt antalet sjukdagar per idrottare och månad vid användning av ColdZyme minskade väsentligt med 51 procent för skidskyttarna och med 67 procent för ishockeyspelarna jämfört med kontrollperioderna. De idrottare i studien som blev infekterade rapporterade mildare symptom och en väsentlig förbättring av livskvaliteten (exempelvis för sömn och prestationsförmåga) jämfört med vanlig förkylning utan behandling med ColdZyme. 9 av 11 skidskyttar rapporterade att de hade känt sig bättre eller mycket bättre genom att använda ColdZyme samt att de hade mildare eller mycket mildare förkylningssymptom. För handbollsspelarna rapporterades liknande resultat där 76 procent svarade att förkylningen i samband med användning av ColdZyme var så mild att den hade ingen eller liten effekt på livskvaliteten.

 • Användningen av ColdZyme har haft stor betydelse för min träning som skidskytt. Innan jag började använda ColdZyme kunde jag ha 30 till 40 sjukdagar per säsong jämfört med 3-5 dagar vid användning av ColdZyme, säger Torstein Stenersen, som tävlar för det svenska skidskyttelandslaget.
 • Resultatet från den här studien bekräftar resultatet från vår första kliniska studie (COLDPREV I) som bland annat visade på halvering av antalet sjukdagar. Studien på elitidrottare visar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt att skydda mot förkylning, genom att minska antalet sjukdagar och mängden förkylningssymptom, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

1 Clarsund, M. Evaluation of ColdZyme Mouth Spray for the Protection against Common Cold in Elite Athletes to Reduce Unwanted Absence from Training and Competition. Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 103-109. https://doi.org/10.4236/ojrd.2017.73010

För mer information, kontakta:
______________________________________________________________________________________

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Läs vidare »
Media no image
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

Enzymatica får rekordorder från tyska STADA

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 11:45 CEST

Enzymatica har fått sin hittills största order som uppgår till cirka 12 MSEK. Det globala läkemedels-företaget STADA Arzneimittel AG, med huvudkontor i Tyskland, har beställt Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme® Munspray för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna inför förkylningssäsongen efter sommaren.

Ordern är ett resultat av det samarbetsavtal som Enzymatica och STADA Arzneimittel AG slöt i februari 2017. Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera ColdZyme i Tyskland, som är den största marknaden för OTC-produkter i Europa, och i Belgien och Österrike.

 • Vi börjar nu se resultatet av vårt arbete med att sluta avtal med internationella distributörer för de stora OTC-marknaderna. Ordern är den största i Enzymaticas historia och värdet är betydligt större än hela omsättningen på 9,6 MSEK för det första kvartalet i år. Ordern bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme och vår teknologiplattform, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Enzymatica räknar med att leverera ordern i slutet av sommaren och intäkterna kommer att påverka Enzymaticas omsättning för det tredje kvartalet.

STADA är ett börsnoterat tyskt bolag med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. STADA är ett internationellt bolag och de fem största marknaderna för bolaget är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. STADA-koncernen genererade under 2016 en omsättning på MEUR 2 139 och hade 10 839 anställda över hela världen.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
_________________________________________________________________________________

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök:www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Enzymatica på webben

Enzymaticas Pressrum »
Enzymaticas Webbplats »
Enzymatica på LinkedIn »
Enzymatica på Twitter »

För Investerare »
För Investerare »

ColdZyme Webbplats »
ColdZyme på facebook »

Läs vidare »
Media no image

Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 13:15 CET

Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme® i Tyskland. Stada är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Tyskland, stark närvaro i Europa samt med en ledande position inom förkylningssegmentet i Tyskland, Storbritannien och Ryssland.

"Vi är mycket nöjda över att ha tecknat avtal med STADA som vår marknadsförings-, försäljnings- och distributionspartner för den tyska marknaden, särskilt eftersom Tyskland är den enskilt största marknaden för OTC-produkter i Europa. Avtalet med STADA bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme utanför Skandinavien och stödjer intresset för Enzymaticas teknologiplattform", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

"Vi är mycket förväntansfulla över avtalet med Enzymatica som ger oss möjligheten att maximera ColdZymes potential i Tyskland. ColdZymes unika produktprofil skiljer sig från traditionella förkylningsbehandlingar och är ett perfekt komplement till vår existerande produktportfölj liksom till vår strategi att växa genom lansering av nya innovativa varumärkesprodukter.”, säger Wolfram Gollin, Marknadsansvarig hos STADA.

I Europa har Enzymatica direktförsäljning på de svenska, danska och norska marknaderna, och säljer genom partners i Spanien, Finland, Island och Grekland. I Storbritannien säljs ColdZyme® genom en försäljningsagent.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG är ett börsnoterat tyskt bolag som är en globalt ledande generikaproducent med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. Stada är ett internationellt bolag och Topp 5 marknaderna är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. Stada- koncernen hade under 2015 en omsättning på MEUR 2 115 och 10 532 anställda över hela världen. Stada har sitt huvudkontor i Bad Vilbel i Tyskland.

Läs vidare »
Media no image

ColdZyme visar på minskade sjukskrivningar under förkylningssäsongen

Nyheter   •   Dec 22, 2016 08:45 CET

Enzymatica presenterar nyligen publicerade resultat i Open Journal of Respiratory Diseases (OJRD)[1], från ENZY-003, en studie som utvärderade äldrevårdpersonal, med syfte att undersöka effekterna av ColdZyme på sjukskrivningar under förkylningssäsongen. ENZY-003 visade en betydande minskning av genomsnittliga antalet sjukdagar, från 5,2 till 3,7 dagar bland 74 anställda vid äldreboenden och hemsjukvård i Eksjö kommun med hjälp av ColdZyme under förkylningssäsongen, jämfört med tidigare år. Dessutom rapporterade 63 procent av personalen att de hade mildare förkylningssymptom genom användningen av ColdZyme jämfört med tidigare infektioner. Dessa resultat är uppmuntrande och visar potentialen för att minska sjukdagar med ColdZyme på arbetsplatsen.

ENZY-003 studien jämförde sjukskrivningsfrekvensen på äldreboenden och i hemsjukvården i Eksjö kommun, bland 111 anställda under en period av fem månaders ColdZyme-behandling, med frekvensen som registrerades under samma period föregående år. 24 försökspersoneruteslöts i analysen på grund av långtidssjukskrivningar, som inte kan tillskrivasen förkylning (> 29 dagars sjukfrånvaro under 5 månader). En betydande minskning av antalet sjukdagar observeradesbland de återstående 74 försökspersonerna, med individuella genomsnittliga antal sjukdagar som minskade från 5,2 till 3,7 dagar, (p = 0,05)[2]. Det totala antalet sjukdagar minskade från 392 till 279 med ColdZyme. Enligt studieresultaten rapporterade 63 procent av de anställda att deras symptom var mildare när de använde ColdZyme jämfört med tidigare infektioner.

 • Även om infektion i de övre luftvägarna kan betraktas som en mindre allvarlig sjukdom så innebär förkylning en stor ekonomisk belastning för både samhället och individen. De hälsoekonomiska konsekvenserna är avsevärda för sjukfrånvaro både i äldreomsorgen och inom andra samhällsfunktioner, säger Christina Bråkenhielm Persson, Hälso- och sjukvårdschef Eksjö kommun.
 • Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica kommenterade: "Vi är nöjda med det positiva resultatet av ENZY-003, som är en studie som mer speglar verkligheten i arbetslivet under vintersäsongen”.

Den aktuella studien stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV – att ColdZyme kan minska antalet sjukdagar.

ColdZyme, som behandlar orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg från virus, har på några år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukterna på svenska apotek.

Idag marknadsförs och säljs produkten i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Spanien. Företaget är i förhandlingar med ett antal potentiella distributörer för lanseringen av ColdZyme på andra marknader. I början av november tecknade Enzymatica ett exklusivt distributionsavtalmed Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland för marknadsföring och försäljning av ColdZyme.

[1] Clarsund et al, Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel, Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 12-1

[2] p-värde, statistiskt sannolikhetsvärde

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Läs vidare »
Media no image
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

Medicinsk fallrapport om lovande behandling med ColdZyme® hos patient med primär immunbrist

Nyheter   •   Nov 09, 2016 15:00 CET

Lovande resultat efter användning av ColdZyme hos en patient med primär immunbrist har nyligen publicerats i Oktobernumret av Journal of Medical Case Reports. Publikationen beskriver Enzymaticas produkt ColdZyme Munspray som under en period av 15 månader användes och som minskade frekvensen av övre luftvägsinfektioner hos en tolvårig patient med primär immunbrist.Under behandlingen med ColdZyme registrerade patienten och föräldrarna en minskning av förkylningssymptomen och därmed en förbättrad livskvalitet. Långvariga infektioner i munhåla läktes ut för första gången på flera år och patientens skolgång i det närmaste normaliserades.

En 12-årig pojke med diagnosen variabel immunbrist (Common variable immunodeficiency, CVID) började använda ColdZyme för tre år sedan i hopp om att förhindra att smittas av vanligt förkylningsvirus. Pojken hade sedan två års ålder behandlats med veckovisa infusioner av adekvata doser av IgG (Immunoglobulin G) i dosen 100-150 mg/kg/vecka enligt de internationella och nationella riktlinjer som finns. Före behandlingen med ColdZyme hade patienten återkommande infektioner i öron, bihålor, näsa, luftrör och lungor - något som ledde till frekvent frånvaro från skolan, sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Pojken hade utöver IgG behandlingen även behandlats med antibiotika vid bakteriella infektioner och vid ett tillfälle under flera månader ställts på profylaktisk antibiotikabehandling. Som ett försök i hopp om att minska antalet förkylningsepisoder, började föräldrarna att låta pojken spraya ColdZyme två gånger dagligen, morgon och kväll, samtidigt som behandlingen med IgG och antibiotika vid behov fortskred som vanligt. Föräldrarna och pojken förde en detaljerad infektionsdagbok både före och under behandlingen med ColdZyme.

Resultatet av behandlingen med ColdZyme visar på en påtaglig minskning av antalet infektioner och infektionssymtom, samt en minskad sjukfrånvaro i skolan från 1,4 dagar per vecka till 0,3 dagar per vecka under den 15 månader långa behandlingen jämfört med en period om 21 månader innan behandlingen inleddes.

 • Patienter med primär immunbrist drabbas av många infektioner innan de får behandling med IgG. Denna behandling är för de allra flesta patienter mycket effektiv men det finns en mindre grupp med patienter som trots adekvat IgG behandling fortsätter att ha en ökad frekvens infektioner i luftvägarna. Effekten av ColdZyme hos denne patient är mycket intressant och uppföljande studier hos en större grupp personer med primär immunbrist kommer att bli väldigt spännande att få ta del av, säger Ann Gardulf, docent vid Karolinska Institutet i Stockholm.
 • När ColdZyme användes för att minska antalet förkylningsepisoder verkade det som om sprayen även hade effekt på andra sekundära övre luftvägsinfektioner i munhåla och svalg. Vi går nu vidare och utvärderar möjligheten för större studier. De oväntat positiva resultaten har även föranlett oss att ansöka om patent för användning av ColdZyme vid immunbrist, säger Mats Clarsund, forskningschef på Enzymatica.

I Sverige räknar Socialstyrelsen och sjukvården med att det finns cirka 600 patienter med diagnosen variabel immunbrist. Totalt finns flera tusen barn och vuxna med någon form av primär immunbrist. Barn och vuxna med primär immunbrist behöver oftast en livslång behandling med IgG. Preparat med koncentrat av IgG utvinns ur plasma från friska blodgivare. Trots adekvat IgG behandling är det vissa patienter som fortsätter att ha övre luftvägsinfektioner, vilket gör det intressant att finna kompletterande behandlingar.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om ColdZyme

Förkylning orsakas av virus. ColdZyme är unik för att den verkar på orsaken till förkylning, förkylningsvirus, istället för att som många andra produkter behandla symptomen när man redan blivit sjuk. ColdZyme kan därigenom både förebygga och förkorta förkylning.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • mpaufrfwedrik.limthlcjndbekbugrggk@endnzavymuohnglatiksbsfybrzjyikickta.cokjipm
 • 0708-86 53 70

Om Enzymatica AB (publ)

Välkommen till Enzymatica AB

Enzymatica AB (publ) är ett publikt medicinteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa enzymbaserade produkter. Enzymaticas produkter baseras huvudsakligen på en barriärteknologi, innehållandes ett köldanpassat enzym som kan användas för att skapa aktiva skyddande barriärer mot patogener. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar företaget nya produkter inom övre luftvägsinfektioner, orala infektioner och inflammationer samt inom dermatologiområdet. Enzymatica utvecklar produkter inom olika marknadssegment för att skapa bättre kundnytta, bred igenkänning och närvaro på marknaden. Försäljningen går via strategiska distributions- och samarbetsavtal för utvalda geografiska marknader och länder.