Media no image

Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 13:15 CET

Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme® i Tyskland. Stada är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Tyskland, stark närvaro i Europa samt med en ledande position inom förkylningssegmentet i Tyskland, Storbritannien och Ryssland.

"Vi är mycket nöjda över att ha tecknat avtal med STADA som vår marknadsförings-, försäljnings- och distributionspartner för den tyska marknaden, särskilt eftersom Tyskland är den enskilt största marknaden för OTC-produkter i Europa. Avtalet med STADA bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme utanför Skandinavien och stödjer intresset för Enzymaticas teknologiplattform", säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

"Vi är mycket förväntansfulla över avtalet med Enzymatica som ger oss möjligheten att maximera ColdZymes potential i Tyskland. ColdZymes unika produktprofil skiljer sig från traditionella förkylningsbehandlingar och är ett perfekt komplement till vår existerande produktportfölj liksom till vår strategi att växa genom lansering av nya innovativa varumärkesprodukter.”, säger Wolfram Gollin, Marknadsansvarig hos STADA.

I Europa har Enzymatica direktförsäljning på de svenska, danska och norska marknaderna, och säljer genom partners i Spanien, Finland, Island och Grekland. I Storbritannien säljs ColdZyme® genom en försäljningsagent.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Denna information är sådan information som Enzymatica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG är ett börsnoterat tyskt bolag som är en globalt ledande generikaproducent med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. Stada är ett internationellt bolag och Topp 5 marknaderna är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. Stada- koncernen hade under 2015 en omsättning på MEUR 2 115 och 10 532 anställda över hela världen. Stada har sitt huvudkontor i Bad Vilbel i Tyskland.

Läs vidare »
Media no image

ColdZyme visar på minskade sjukskrivningar under förkylningssäsongen

Nyheter   •   Dec 22, 2016 08:45 CET

Enzymatica presenterar nyligen publicerade resultat i Open Journal of Respiratory Diseases (OJRD)[1], från ENZY-003, en studie som utvärderade äldrevårdpersonal, med syfte att undersöka effekterna av ColdZyme på sjukskrivningar under förkylningssäsongen. ENZY-003 visade en betydande minskning av genomsnittliga antalet sjukdagar, från 5,2 till 3,7 dagar bland 74 anställda vid äldreboenden och hemsjukvård i Eksjö kommun med hjälp av ColdZyme under förkylningssäsongen, jämfört med tidigare år. Dessutom rapporterade 63 procent av personalen att de hade mildare förkylningssymptom genom användningen av ColdZyme jämfört med tidigare infektioner. Dessa resultat är uppmuntrande och visar potentialen för att minska sjukdagar med ColdZyme på arbetsplatsen.

ENZY-003 studien jämförde sjukskrivningsfrekvensen på äldreboenden och i hemsjukvården i Eksjö kommun, bland 111 anställda under en period av fem månaders ColdZyme-behandling, med frekvensen som registrerades under samma period föregående år. 24 försökspersoneruteslöts i analysen på grund av långtidssjukskrivningar, som inte kan tillskrivasen förkylning (> 29 dagars sjukfrånvaro under 5 månader). En betydande minskning av antalet sjukdagar observeradesbland de återstående 74 försökspersonerna, med individuella genomsnittliga antal sjukdagar som minskade från 5,2 till 3,7 dagar, (p = 0,05)[2]. Det totala antalet sjukdagar minskade från 392 till 279 med ColdZyme. Enligt studieresultaten rapporterade 63 procent av de anställda att deras symptom var mildare när de använde ColdZyme jämfört med tidigare infektioner.

 • Även om infektion i de övre luftvägarna kan betraktas som en mindre allvarlig sjukdom så innebär förkylning en stor ekonomisk belastning för både samhället och individen. De hälsoekonomiska konsekvenserna är avsevärda för sjukfrånvaro både i äldreomsorgen och inom andra samhällsfunktioner, säger Christina Bråkenhielm Persson, Hälso- och sjukvårdschef Eksjö kommun.
 • Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica kommenterade: "Vi är nöjda med det positiva resultatet av ENZY-003, som är en studie som mer speglar verkligheten i arbetslivet under vintersäsongen”.

Den aktuella studien stödjer resultaten från en tidigare förkylningsstudie - COLDPREV – att ColdZyme kan minska antalet sjukdagar.

ColdZyme, som behandlar orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg från virus, har på några år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukterna på svenska apotek.

Idag marknadsförs och säljs produkten i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien och Spanien. Företaget är i förhandlingar med ett antal potentiella distributörer för lanseringen av ColdZyme på andra marknader. I början av november tecknade Enzymatica ett exklusivt distributionsavtalmed Endeavour Consumer Health för Australien och Nya Zeeland för marknadsföring och försäljning av ColdZyme.

[1] Clarsund et al, Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel, Open Journal of Respiratory Diseases, 2017, 7, 12-1

[2] p-värde, statistiskt sannolikhetsvärde

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sju marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Läs vidare »
Media no image
Dnmvjhem31oj9mzppr7m

Medicinsk fallrapport om lovande behandling med ColdZyme® hos patient med primär immunbrist

Nyheter   •   Nov 09, 2016 15:00 CET

Lovande resultat efter användning av ColdZyme hos en patient med primär immunbrist har nyligen publicerats i Oktobernumret av Journal of Medical Case Reports. Publikationen beskriver Enzymaticas produkt ColdZyme Munspray som under en period av 15 månader användes och som minskade frekvensen av övre luftvägsinfektioner hos en tolvårig patient med primär immunbrist.Under behandlingen med ColdZyme registrerade patienten och föräldrarna en minskning av förkylningssymptomen och därmed en förbättrad livskvalitet. Långvariga infektioner i munhåla läktes ut för första gången på flera år och patientens skolgång i det närmaste normaliserades.

En 12-årig pojke med diagnosen variabel immunbrist (Common variable immunodeficiency, CVID) började använda ColdZyme för tre år sedan i hopp om att förhindra att smittas av vanligt förkylningsvirus. Pojken hade sedan två års ålder behandlats med veckovisa infusioner av adekvata doser av IgG (Immunoglobulin G) i dosen 100-150 mg/kg/vecka enligt de internationella och nationella riktlinjer som finns. Före behandlingen med ColdZyme hade patienten återkommande infektioner i öron, bihålor, näsa, luftrör och lungor - något som ledde till frekvent frånvaro från skolan, sjukhusvistelser och försämrad livskvalitet. Pojken hade utöver IgG behandlingen även behandlats med antibiotika vid bakteriella infektioner och vid ett tillfälle under flera månader ställts på profylaktisk antibiotikabehandling. Som ett försök i hopp om att minska antalet förkylningsepisoder, började föräldrarna att låta pojken spraya ColdZyme två gånger dagligen, morgon och kväll, samtidigt som behandlingen med IgG och antibiotika vid behov fortskred som vanligt. Föräldrarna och pojken förde en detaljerad infektionsdagbok både före och under behandlingen med ColdZyme.

Resultatet av behandlingen med ColdZyme visar på en påtaglig minskning av antalet infektioner och infektionssymtom, samt en minskad sjukfrånvaro i skolan från 1,4 dagar per vecka till 0,3 dagar per vecka under den 15 månader långa behandlingen jämfört med en period om 21 månader innan behandlingen inleddes.

 • Patienter med primär immunbrist drabbas av många infektioner innan de får behandling med IgG. Denna behandling är för de allra flesta patienter mycket effektiv men det finns en mindre grupp med patienter som trots adekvat IgG behandling fortsätter att ha en ökad frekvens infektioner i luftvägarna. Effekten av ColdZyme hos denne patient är mycket intressant och uppföljande studier hos en större grupp personer med primär immunbrist kommer att bli väldigt spännande att få ta del av, säger Ann Gardulf, docent vid Karolinska Institutet i Stockholm.
 • När ColdZyme användes för att minska antalet förkylningsepisoder verkade det som om sprayen även hade effekt på andra sekundära övre luftvägsinfektioner i munhåla och svalg. Vi går nu vidare och utvärderar möjligheten för större studier. De oväntat positiva resultaten har även föranlett oss att ansöka om patent för användning av ColdZyme vid immunbrist, säger Mats Clarsund, forskningschef på Enzymatica.

I Sverige räknar Socialstyrelsen och sjukvården med att det finns cirka 600 patienter med diagnosen variabel immunbrist. Totalt finns flera tusen barn och vuxna med någon form av primär immunbrist. Barn och vuxna med primär immunbrist behöver oftast en livslång behandling med IgG. Preparat med koncentrat av IgG utvinns ur plasma från friska blodgivare. Trots adekvat IgG behandling är det vissa patienter som fortsätter att ha övre luftvägsinfektioner, vilket gör det intressant att finna kompletterande behandlingar.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om ColdZyme

Förkylning orsakas av virus. ColdZyme är unik för att den verkar på orsaken till förkylning, förkylningsvirus, istället för att som många andra produkter behandla symptomen när man redan blivit sjuk. ColdZyme kan därigenom både förebygga och förkorta förkylning.

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Läs vidare »
Emnqzxcbtlsmpxikjpmc

Kundstudier: ColdZyme-användare agerar tidigt och aktivt vid förkylning

Nyheter   •   Apr 26, 2016 10:52 CEST

Enligt flera kundstudier genomförda av undersökningsföretaget GfK uppger kunder att förkylningssprayen ColdZyme® fungerar bra när de använder den förebyggande eller tidigt vid första symptom som halsont, irriterad hals eller sjukdomskänsla.

Media no image

Information om Enzymaticas nyemission

Nyheter   •   Apr 20, 2016 15:01 CEST

Idag har Enzymatica offentliggjort prospektet för sin nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För att läsa mer om teckning av aktier gå in under Investerare på Enzymaticas hemsida och fliken: Nyemission april 2016. Där finns en kortare beskrivning av emissionen och hur man tecknar aktier, samt teckningssedel och prospekt.

För mer information, kontakta:

Carl-Johan Wachtmeister, t f kommunikationschef Enzymatica

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Viktig information

Informationen i denna nyhet utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Enzymatica AB (publ) beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 april 2016.

Läs vidare »
Q6uo5ojpftnk2sqvm8ij

Närings- och innovationsministern träffar Enzymatica

Nyheter   •   Mar 30, 2016 14:44 CEST

Media no image

Mobiler och surfplattor fulla av bakterier och virus – så sällan rengör vi våra smartphones och surfplattor

Nyheter   •   Feb 24, 2016 09:43 CET

24 februari, 2016

95 procent av Sveriges 25–50-åringar, som har barn, äger en smartphone och 7 av 10 familjer i samma målgrupp äger även en surfplatta. 1 av 3 rengör nästan aldrig sina mobiler eller surfplattor från bakterier och virus, eller så rengörs de mindre än en gång per år, vilket skulle kunna vara en källa till smittoöverföring. Över hälften av familjerna tar dessutom med sig sina mobila enheter till toaletten. Detta framgår i en nationell intervjuundersökning med 1000 personer, gjord av SSI på uppdrag av life science-bolaget Enzymatica som står bakom förkylningssprayen ColdZyme. Statistik från Försäkringskassan visar att tillfällig föräldrapenning togs ut för vård av 240 000 barn under februari 2015[1].


Flera studier visar att våra smartphones och surfplattor är bemängda av bakterier och virus som kan leda till förkylningar och andra luftvägsinfektioner[2],[3].


Den aktuella undersökningen visar att princip alla barnfamiljer hanterar smutsiga skärmar och därmed utsätts för potentiell smitta, eftersom 95 procent av Sveriges 25–50-åringar, som har barn, äger en smartphone. 7 av 10 äger en surfplatta.


– Hälften av dessa familjer låter alla familjemedlemmar använda deras mobiler eller surfplattor. Var tredje familj rengör dessutom aldrig sin mobil eller surfplatta. Eller så rengörs de mindre än en gång per halvår, vilket skulle kunna leda till en ökad risk att bakterier och virus sprids under ”vabruari”, säger Mats Clarsund, PhD och forskningschef på Enzymatica.

Populära ställen att ta med sig sin smartphone eller surfplatta till

 • 8 av 10 familjer använder sin smartphone/surfplatta i sängen
 • 7 av 10 familjer använder sin smartphone/surfplatta i köket
 • 50 procent av familjerna använder sin smartphone/surfplatta på toaletten

Om ColdZyme®Munspray

ColdZyme Munspray är en unik produkt som verkar på orsaken till förkylning, dvs förkylningsvirusen. ColdZyme sprayas i munhåla och svalg och bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fångar in förkylningsvirus och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.


ColdZyme kan förebygga eller förkorta en förkylning om man börjar behandlingen i ett tidigt stadium av sjukdomen. I en dubbelblind placebokontrollerad studie, COLDPREV, så reducerade ColdZyme virusmängden med -99% och antalet sjukdagar med över hälften -54%, ett resultat som var statistiskt signifikant jämfört med placebo[4]

Fakta från undersökningen

Vilken av följande enheter äger du?*


iPhone eller Androidtelefon 95 %

iPad eller surfplatta 73 %

Ingen av dessa enheter 2 %

*Flersvarsalternativ

Är det fler än du som använder smartphonen eller surfplattan i hushållet?

Ja, sambo/partner/maka/make11 %

Ja, sambo/partner/maka/make samt ett eller flera av mina barn 48 %

Ja, ett eller flera av mina barn 18 %

Nej, endast jag själv 22 %

Vet ej 1 %


Hur ofta rengör du din smartphone och surfplatta med en antibakteriell trasa?

Varje dag 13 %

Minst en gång per vecka 18 %

2-3 gånger per månad 21 %

2-3 gånger per halvår 10 %

Mer sällan 21 %

Aldrig 15 %

Vet ej 2 %


Har du eller dina familjemedlemmar för vana att ta med din smarttelefon/surfplatta till:*

Sängen/sovrummet 77%

Köket/köksbordet 68 %

Toaletten/badrummet 54 %

Gymmet 27 %

Inget av ställena 9 %

Vet ej/vill ej ange 2 %


*Flersvarsalternativ


Övriga källor om smartphones och patogener (virus och bakterier): Försäkringskassan_statstik och analys_vabutbetalning_2015

T.R Julian et al: Virus transfer between fingerpads and fomites; Journal of applied microbiology Vol 109, Issue 6, Dec 2010, pages 1868-1874

Vasickova et al, Issues Concerning Survival of Viruses on Surfaces, Food Environ Virology 2010

Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.

Om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes av SSI. 1000 personer, i åldrarna 25 till 50 år som har barn i åldrarna 4 till 12 år, från Sverige deltog i undersökningen som genomfördes under februari 2016. Insamlingen gjordes online och är nationellt representativ för ålder, kön och region inom den angivna målgruppen.

För mer information, kontakta:

Mats Clarsund, PhD, forskningschef, Enzymatica AB Tel: 0725-73 09 80 | E-post: mats.clarsund@enzymatica.com


Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.
[1]Försäkringskassan_statstik och analys_vabutbetalning_2015

[2]T.R Julian et al: Virus transfer between fingerpads and fomites; Journal of applied microbiology Vol 109, Issue 6, Dec 2010, pages 1868-1874

[3]Vasickova et al, Issues Concerning Survival of Viruses on Surfaces, Food Environ Virology 2010

[4]Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.

Läs vidare »
Zaklomlquegpnamvfipk

ColdZyme lanserat i Spanien och har fått god täckning i Finland

Nyheter   •   Feb 23, 2016 09:03 CET

Media no image

Stark tillväxt under 2015 och förvärv för internationell expansion

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 15:31 CET

Bokslutskommuniké 2015

Helåret

Nettoomsättningen ökade till 27,9 MSEK (19,1).

Resultat efter skatt uppgick till -40,8 MSEK (-32,4).

Resultat per aktie uppgick till -1,64 SEK (-1,41).Väsentliga händelser efter periodens utgång

Enzymatica har i slutet av januari 2016 ingått avtal om att förvärva det isländska bolaget Zymetech genom en apportemission. Transaktionen ska godkännas av en extra bolagsstämma den 15 februari. Kapitaltillskottet från efterföljande kontantemissioner ska möjliggöra en mer kraftfull kommersiell satsning och internationell geografisk expansion. För ytterligare information se www.enzymatica.se.


Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen ökade till 11,1 MSEK (8,7).

Resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-12,3).

Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,49).

Likvida medel uppgick till 8,1 MSEK (37,9).
I samband med avtalet för förvärvet av Zymetech fick Enzymatica en bryggfinansiering av ALMI på 5 MSEK den

5 februari.
Nyckeltal
(MSEK) Okt-dec
2015
Okt-dec
2014
Helår 2015 Helår 2014
Nettoomsättning 11,1 8,7 27,9 19,1
Bruttomarginal, % 65 79 70 74
Rörelseresultat -11,0 -12,2 -40,4 -32,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,2 -13,0 -37,7 -40,7
Genomsnittligt antal anställda 17 14 16 13

VD-kommentar: Grunden är lagd för internationell expansion genom förvärvet av Zymetech

Under 2015 ökade vi omsättningen med 46 procent till 27,9 MSEK jämfört med drygt 19 MSEK för föregående år, som ett resultat av fortsatt stark försäljning på den svenska marknaden där ColdZyme® har uppnått en marknadsandel på cirka 5 procent. Vår produkt har därmed i kronor räknat etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna på svenska apotek.Vår mindre förpackning OneCold® har tagits emot mycket positivt av konsumenterna i framför allt Sverige.

Den ökade försäljningen och lägre omkostnader bidrog till ett förbättrat rörelseresultat för det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period 2014.

I Storbritannien stärkte Enzymatica sin närvaro ytterligare genom att i oktober teckna avtal med apotekskedjan Lloyds med försäljningsstart i december. Överenskommelsen innebär att ColdZyme blir tillgänglig på ytterligare 1 300 apotek.

Under det fjärde kvartalet tog vi flera viktiga steg för vår internationella expansion. Vi slöt avtal med distributören Tamro i Finland som lanserade ColdZyme i november. Strax därefter tecknade Enzymatica också ett distributionsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Esteve för Spanien och Andorra med produktlansering i januari 2016. Båda dessa avtal innebär att vår distributör står för marknadsföringskostnaderna på respektive marknad.

Under 2015 har vi lagt ned mycket arbete på att bygga en grund för vår fortsatta internationalisering. Det har varitett nödvändigt och viktigt arbete med uppbyggnad av kvalitetssystemet och andra åtgärder för efterlevnad av internationella direktiv för medicintekniska produkter och för att uppfylla de krav som ställs av högkvalitativa samarbetspartners. Vi har också planerat för den kommande kliniska uppföljningsstudien av ColdZyme i England under 2016 och vi har fortsatt marknadsetableringen i Norden och andra utvalda marknader.

Nästa steg för att underlätta vår internationella expansion är budet på vår isländska samarbetspartner Zymetech, som jag ser som ett viktigt strategiskt komplement till Enzymaticas verksamhet. Genom förvärvet kommer vi själva att äga patentskyddet för ColdZyme i hela Europa och ytterligare ett tiotal länder. Därigenom får vi möjlighet att erbjuda distributörer exklusiva försäljningsrättigheter vilket underlättar vår internationella expansion.

Vi får också kontroll över enzymtillverkningen, samt tillgång till internationell forskningskompetens och Zymetechs forskningsportfölj. Med de föreslagna nyemissionerna skapar vi finansiell uthållighet för att bli mer kommersiellt offensiva och där-med främja en betydande långsiktig framtida försäljningsökning.

Fredrik Lindberg, VD

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar på hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme® Tuggummi CE mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats på apotek och hälsofack i hela landet.

Om Enzymatica på webben
Enzymaticas Pressrum »
Enzymaticas Webbplats »
Enzymatica på LinkedIn »
Enzymatica på Twitter »

För Investerare »
För Investerare »

ColdZyme Webbplats »
ColdZyme på facebook »


Läs vidare »
Media no image

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 15:28 CET

Idag, den 15 februari 2016, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


Förvärv av Zymetech genom apportemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av 2 142 658 aktier i Zymetech ehf. (”Zymetech”) genom apportemission av högst 20 905 942 aktier och högst 3 982 084 teckningsoptioner i Enzymatica som får tecknas enbart av aktieägarna i Zymetech. Teckning och tillskjutande av apportegendom ska ske senast den 31 maj 2016.


Apportegendomen beräknas komma att tas upp i Enzymaticas balansräkning med ett värde om 73 243 380 kronor, varav 70 034 906 kronor är hänförligt till de nya aktierna och 3 208 474 kronor är hänförligt till teckningsoptionerna. Detta innebär att de nya aktierna beräknas emitteras till en genomsnittlig kurs om cirka 3,35 kronor och teckningsoptionerna till ett värde om cirka 0,81 kronor. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i Enzymaticas balansräkning och därmed även den slutliga teckningskursen för aktierna och teckningsoptionerna, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler bestämmas baserat på börskursen av Enzymaticas aktie vid tidpunkten för transaktionens genomförande.

Genom nyemissionen av aktierna kan Enzymaticas aktiekapital ökas med upp till 836 241,30 kronor. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan Enzymaticas aktiekapital komma att öka med upp till 159 284,05 kronor.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter samt att utse Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson till nya styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter. Efter nyvalet består styrelsen således av Lennart Nilsson (ordförande), Marianne Dicander Alexandersson, Jonas E Forsberg, Anders Jungbeck, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson. Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med tidpunkten för fullgörandet av förvärvet av Zymetech.


Principer för valberedningens tillsättning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från styrelsen att valberedningen intill dess ny valberedning utses att utse Guðmundur Pálmason till ny ledamot i valberedningen jämte befintliga ledamöter och att Guðmundur Pálmasons deltagande i valberedningen ska bestå oavsett förändringar i aktieägande. Beslutet är villkorat av och ska gälla från och med tidpunkten för fullgörandet av förvärvet av Zymetech.


För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com


Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att erbjuda effektiv hjälp mot några av våra vanligaste folksjukdomar där virus eller bakterier spelar en avgörande roll. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Utvecklingsarbetet omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar på hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme® Tuggummi CE mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats på apotek och hälsofack i hela landet.

Om Enzymatica på webben
Enzymaticas Pressrum »
Enzymaticas Webbplats »
Enzymatica på LinkedIn »
Enzymatica på Twitter »

För Investerare »
För Investerare »

ColdZyme Webbplats »
ColdZyme på facebook »


Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • fredrik.lindberg@enzymatica.com
 • 0708-86 53 70

 • Presskontakt
 • CFO
 • Ekonomi och Finans
 • zunmbengrft.pidsjosvhgndell@engrzytvmaxfpbticaze.cqqom
 • +46(0) 703 77 71 70
 • +46(0) 462 863 100

 • Presskontakt
 • Senior Communication Officer
 • Investor Relations, Corporate Communication
 • jsjorgppen.rexo@ssisjnwsgkuuofybenzymatielcafu.com
 • +46(0) 708 19 22 82
 • +46(0) 462 863 100

Om Enzymatica AB (publ)

Välkommen till Enzymatica AB

Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa enzymbaserade produkter. Enzymaticas produkter baseras huvudsakligen på ett köldanpassat enzym som kan användas för att skapa aktiva skyddande barriärer mot patogener. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar företaget nya produkter inom övre luftvägsinfektioner, orala infektioner och inflammationer samt inom dermatologiområdet. Enzymatica utvecklar produkter inom olika marknadssegment för att skapa bättre kundnytta, bred igenkänning och närvaro på marknaden. Försäljningen går via strategiska distributions- och samarbetsavtal för utvalda geografiska marknader och länder.