Skip to main content

Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2014

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2014 20:10 CEST

Tillväxt med 86 % och stark försäljning via apoteken

1 januari–31 mars 2014 

  • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 2 522 (1 358).

  • Resultat efter skatt uppgick till KSEK -6 472 (-2 546).

  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-0,14).

  • Likvida medel uppgick till 77 (6 550).

Väsentliga händelser under perioden

  • Organisationen förstärktes med ny CFO och Senior Communications Officer.

  • Lanseringsplanen för en egenutvecklad munsköljsprodukt mot tandköttsinflammation offentliggjordes.

  • Avtal slöts med Pharmaxim för försäljning av ColdZyme på svenska flygplatser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En nyemission genomfördes, vilket tillförde bolaget 83,6 MSEK före emissionskostnader.

Nyckeltal

(KSEK)

jan–mar

2014

jan–mar

2013

jan–dec

2013

Nettoomsättning

2 522

1 358

10 489

Bruttomarginal, %

72

60

69

Rörelseresultat

-6 486

-2 544

-16 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 009

-1 865

-18 429

Soliditet, %

47,7

79,7

60,5

Genomsnittligt antal anställda

8

8

8

VD-kommentar: ColdZyme avancerar till apotekens topp 3-lista

Det positiva engagemang som vi skapade för ColdZyme hos apoteken under slutet av 2013 resulterade i stark försäljning till konsument under första kvartalet 2014. Den senaste rapporten från Nielsen ScanTrack visar att ColdZyme tog marknadsandelar och avancerade till topp 3-listan över de mest sålda förkylningsprodukterna hos apoteken. Det är glädjande att vi på mindre än sex månader fått marknadens accept inom ett mycket konkurrensutsatt segment.

Försäljningen är särskilt positiv med tanke på årets milda förkylningssäsong och att apoteken gjorde stora inköp och byggde lager under slutet av 2013. Tillväxten på 86 % skall dock jämföras med förra årets första kvartal då ColdZyme inte var fullt lanserad på apoteken.

Den positiva utvecklingen stärker oss inför vår kommande expansion till Norge och Danmark, där vårt arbete med att sluta avtal med rikstäckande apotekskedjor pågår. I linje med vår strategi fortsätter vi även att förhandla med internationella aktörer för några europeiska marknader.

Vi fortsätter att bygga bolaget och investerar för framtiden. Under våren har vi förstärkt vår organisation med rekryteringar inom alla verksamhetsdelar och vårt arbete med listbytet till Nasdaq OMX Small Cap fortgår med avsikten att genomföras senast i september.

Kapitalanskaffningen som vi genomfört under våren ger oss möjligheter att behålla en hög expansionstakt. Enligt plan kommer vi under andra halvåret att lansera en ny produkt mot munhålans sjukdomar i Sverige och flera veterinärprodukter på den nordamerikanska marknaden.

Med satsningar på nya produkter, en förstärkt teknologiplattform och nya geografiska marknader skapar vi förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för Enzymatica.

Michael Edelborg Christensen, VD

För mer information, kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. Mail: michael.christensen@enzymatica.se

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Telefon: 0730-42 99 97. Mail: johan.wennerholm@enzymatica.se

För fullständig rapport se bifogad PDF

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett marint enzym, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar på hud-, svalg- och slemhinna. Enzymatica har idag två registrerade medicinteknik produkter; PeriZyme® Tuggummi CE mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray CE mot förkylning, som nyligen lanserats på apotek och hälsofack i hela landet.

Om Enzymatica på webben
Enzymaticas Pressrum »
Enzymaticas Webbplats »
Enzymatica på LinkedIn »
Enzymatica på Twitter »

För Investerare »
För Investerare »

ColdZyme Webbplats »
ColdZyme på facebook »


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera