Media no image

Elolycka utanför Junsele

Nyheter   •   Feb 07, 2017 16:33 CET

Vid lunchtid på tisdagen inträffade en elolycka i Norrånäs väster om Junsele i Sollefteå kommun.Det var i samband med ett ombyggnadsprojekt som en montör drabbades av strömgenomgång. Personen var vid medvetande när ambulansen anlände till platsen.

- Vi har i nuläget inte mer information om den skadade eller olyckans förlopp, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på E.ON Elnät.

E.ON kommer att göra en grundlig utredning. Polis har varit på plats och olyckan kommer att anmälas till Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

För ytterligare information, kontakta Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Elnät, telefon 070 -655 58 75

​Vid lunchtid på tisdagen inträffade en elolycka i Norrånäs väster om Junsele i Sollefteå kommun. Det var i samband med ett ombyggnadsprojekt som en montör drabbades av strömgenomgång. Personen var vid medvetande när ambulansen anlände till platsen.

Läs vidare »
Lfv1dxn58sywisi56os9

E.ON investerar i kretsloppsanläggning i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:59 CET

Hh5jnunrycmoniisfqkq

E.ON central del i europeiskt projekt kring smarta elnät

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 11:00 CET

​Just nu talas det väldigt mycket om vikten av smarta elnät för att kunna driva klimatomställningen. För att förverkliga E.ONs vision om 100 procent förnybar energi, är E.ON nu tongivande partner när det europeiska projektet kring smarta elnät, InterFlex, startar med EUs största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, i ryggen.

Media no image

Tillförordnad chef för E.ON Customer solutions i Sverige utsedd

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 10:48 CET

Stefan Håkansson har med omedelbar verkan utsetts som tillförordnad chef för Customers solutions och Sverigechef. Håkansson arbetar för närvarande som chef för E.ON Värme i Sverige.

- Utnämning av en permanent Sverigechef och för Customer solutions kommer att ske inom kort, säger Karsten Wildeberger, Chief Operation Officer Commercial i E.ON:s tyska koncernledning.

Lars Lagerkvist kommer att fortsätta i en position inom E.ON:s verksamhet i Tyskland.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Läs vidare »
Media no image

Sol- och geoenergi ska värma Sigtuna stadsängar

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 09:33 CET

Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistributionen skapar Sigtuna stadsängar och E.ON en av Sveriges mest hållbara stadsdelar.

I bygget av Sigtuna stadsängar skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.

Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

E.ON är en etablerad aktör i Stockholmsregionen och bidrar med lång erfarenhet av energi- och klimatsmarta lösningar. Satsningen ligger helt i linje med den nya inriktningen på mer förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar – gärna i partnerskap med kommuner eller andra aktörer.

- I samarbete med Sigtuna Stadsängar har vi fått en unik möjligheten att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på E.ON.

Husen i Sigtuna stadsängar byggs med höga krav på energieffektivitet vilket bidrar till att systemet med lågvärmenät blir extra energieffektivt. Fastigheter som förses med egna solfångare kan även sälja sitt energiöverskott till ett förutbestämt pris till E.ON, vilket ytterligare ökar fördelarna med att satsa på solenergi i stadsdelen.

För mer information kontakta:
Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar E.ON
tel: 0702-74 79 93  e-post: teresa.mattisson@eon.se

Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB
tel: 0703-85 71 61  e-post: Kim.hulten@bonava.com

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Läs vidare »
Jckxudueob4fpyq50qtu

Skåne får 100 procent förnybart lokalt energisamhälle

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 09:30 CET

Simris, strax utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, blir platsen för Sveriges första lokala energisystem som rent fysiskt är helt baserat på förnybar energi. Med vindkraft, solceller, ett kraftfullt batteri och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle som backup, kommer hela det lilla samhället att bli koldioxidneutralt i sin elanvändning under en försöksperiod.

Media no image

E.ON höjer beredskapen inför stormen Urd

Pressmeddelanden   •   Dec 26, 2016 18:58 CET

E.ON sätter in extra resurser med anledning av stormen Urd som väntas in över västra och södra Sverige under måndagskvällen. SMHI har utfärdat klass 2-varningar i Bohuslän, Halland, delar av Kronoberg samt i Skåne, med uppskattade vindstyrkor på upp emot 25-30 meter per sekund.

Delar av E.ON:s beredskapsstyrka sätts in redan under måndagskvällen. Framför allt handlar det om extra personal i driftcentralerna, som fjärrledes kan utföra omkopplingar i näten och dessutom förbereda för den omfattande reparationsinsats som beräknas påbörjas i de drabbade områdena i morgon bitti.

- Stormvindarna beräknas hålla i sig under hela natten och en bit in på förmiddagen. Under sådana förhållanden kan vi inte låta våra montörer arbeta. Det är en alldeles för farlig arbetsmiljö för dem. Däremot kommer vi att ligga i startgroparna tidigt imorgon tisdag och sammanlagt kommer drygt 300 personer att engageras, både operativ och administrativ personal, berättar Anna Schlyter, driftchef på E.ON Elnät.

- Vi för en nära dialog med SMHI och anpassar vår beredskap efter deras prognoser. Våra resurser kommer att dirigeras dit de behövs bäst. Om situationen kräver det, har vi dessutom bra möjligheter att snabbt växla upp ytterligare i antal resurser, säger Anna Schlyter.

Bättre rustade för stormar

Från år 2006 till idag har E.ON investerat drygt 20 miljarder kronor i att vädersäkra sitt elnät i Sverige, vilket innebär att luftburen och många gånger oisolerad ledning har ersatts med i huvudsak nedgrävd kabel. En investering som i antal kilometer räknat tar oss hela vägen från Stockholm till Sydney tur och retur. De närmaste fyra åren kommer E.ON att investera ytterligare 12,5 miljarder kronor för att säkra elleveranserna.


För mer information, vänligen kontakta E.ONs presstjänst: 040-25 55 40

Se även bifogade länkar till E.ON:s avbrottskarta som beskriver aktuellt läge samt experttips om hur man klarar strömavbrott.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Läs vidare »
If2x50t70buorerloj0q

E.ON förbereder flytt av Lokala Energisystem

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 15:15 CET

E.ON förbereder att flytta projektet Lokala Energisystem LES från Åstön och arbetar nu med finna en alternativ plats. - Om det blir så, vilket mycket talar för, är det på många sätt väldigt synd. Åstön hade perfekta tekniska förutsättningar och det fanns ett stort engagemang från väldigt många. Samtidigt måste vi komma igång, säger Jennie Sjöstedt, projektledare för LES.

Xohylny8qdlfapugxidr

Kalmar Energi vässar konkurrenskraft genom avtal med E.ON

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 09:49 CET

Vtkqodnclavrqajszoco

E.ON fördubblar sin propanaffär

Nyheter   •   Dec 06, 2016 09:00 CET

SSAB, Sveriges största användare av propan, har valt E.ON som leverantör för de närmaste tre åren. SSABs största propanbehov finns i Borlänge dit E.ON kommer att köra två dedikerade gasoltåg i veckan under normal drift.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 24-timmarsservice för dig som är journalist.
 • Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

 • Presskontakt
 • Head of Corporate Communication & Public Affairs
 • anoyjuopn-niebnajv.finmduonegl@eon.soke
 • +46 70 540 21 56

 • Presskontakt
 • Presschef
 • sirpmfa.frpojsanfbzeaueosozcazn@dtztrjeon.kqse
 • +4670 347 09 43

Om E.ON Sverige AB

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Adress

 • E.ON Sverige AB
 • Carl Gustafs Väg 1
 • 205 09 Malmö
 • Vår hemsida