Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 12 februari 2016

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:36 CET

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi fortfarande bostadsmarknaden som stark, menlite nervös och labil. Marknaden visade styrka när det ökade utbudet efter årsskiftet absorberades. Bostadspriserna har planat ut på en historiskt hög nivå. Riksbankens besked om sänkt reproränta påverkar inte bostadsmarknaden särskilt mycket. När räntenivån redan är så låg som nu är bankernas krav på amorteringar och begränsningar för hur mycket hushållen får låna viktigare.

Riksbankens besked om sänkt ränta till ny lägstanivå påverkar inte bostadsmarknaden så mycket som man kan tro. Räntan är redan så låg att det inte är oron över att inte kunna betala räntorna som begränsar hushållens bostadslån. Bankernas restriktioner för utlåning är däremot en påtaglig begränsning. Bankernas restriktivare utlåning dämpar både bostadslånens ökningstakt och bostadspriserna. Bankernas krav skapar en tydligare koppling mellan löner och låneutrymme. Då blir det svårare för bostadspriserna att öka så mycket mer än lönerna som de gjort under många år. Bostadsbristen ger en hög betalningsvilja, men det är bankernas utlåning som begränsar genom att den avgör betalningsförmågan. Bankerna får kritik för att bostadslånen är för stora, men på många sätt tar de mer ansvar än myndigheter och politiker för att bostadspriserna och bostadslånen skall utvecklas på ett hållbart sätt. Det är inte så konstigt eftersom bankerna vill undvika kreditförluster, men det försvinner i debatten.

Bostadsmarknaden är systemkritisk för Svensk ekonomi. Politikerna har en skyldighet att lägga strategisk partipolitik åt sidan för att skyndsamt skapa hållbara och förutsägbara spelregler på bostadsmarknaden genom breda blocköverskridande beslut. Det var bra att regeringen bjöd in till den typen av samtal nyligen, även om vi skulle vilja att diskussionen om bostadsbristen inte var så fixerad vid att bara bygga nytt. Det är dyrt och tar lång tid jämfört med att reformera uppskovs- och reavinstreglerna så att bostäderna vi redan har används effektivare. Ett spännande inslag i samtalen om att bygga fler bostäder är dock delen som handlar om att bygga mer spårbunden trafik i våra storstadsregioner. Spårbunden trafik är snabb och har stor kapacitet. Ser man på bostadspriserna utanför stadskärnan beror de mer på hur lång tid det tar att pendla än hur lång sträckan är. En utbyggnad av spårbunden trafik ökar därför attraktiviteten och bostadspriserna på befintliga bostäder i de områden som berörs. Samtidigt blir det mer attraktivt att bygga nya bostäder längs obebyggda sträckor av spåren när bra kommunikationer ökar betalningsviljan för att bo där.

I Stockholm inleddesåret med ett lite högre utbud än förra året. Den starka marknaden absorberade dock utbudsökningen. Nu är utbudet ungefär lika lågt som förra året. Nu har vi ungefär 20 stycken visningsbesökare i snitt. Många av dem har både betalningsvilja och betalningsförmåga som är hög. Vi förväntar oss att bostadsmarknaden i Stockholm fortsätter att vara stark med hög efterfrågan och lågt utbud.Eftersom bankerna redan är mer restriktiva med utlåningen är det till stor del diskonterat i dagens priser. Nu säljs nästan 20% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Stockholm redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg märker vi att marknaden är lite trögare nu än tidigare. Det kommer färre personer på visningarna och försäljningarna tar lite längre tid. Säljare med för höga prisförväntningar riskerar att bostaden blir osåld om köparna är mer avvaktande. Trots det säljer vi fler bostäder i år än tidigare och februari ser stabilt ut hittills. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat lite, men är ändå över 20%.


I Malmöområdetoch Lund ökade inte utbudet alls lika mycket som tidigare år i januari. Utbudet ökade som vanligt efter årsskiftet, men planade ut sedan. Marknaden var stark och svalde utbudsökningen genom att många bostäder såldes snabbt när de kom ut på marknaden istället för att adderas till utbudet. Visningsbesökarna är fortfarande aktiva och målmedvetna. I Skåne säljs 15 - 20% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy